Lifelong education

Trường học suốt đời

của Vietnamist.com

Nơi giúp các thành viên của Vietnamist.com chuyển từ nền giáo dục ngắn hạn sang nền giáo dục suốt đời để đạt những chiếc main.cupVN.compro.cupVN.com

Giới thiệu

Vì sao Vietnamist.com tạo ra Lducation.com?

Để giúp thành viên chuyển từ nền giáo dục ngắn hạn hiện nay sang nền giáo dục suốt đời, Vietnamist.com đã thành lập Trường học suốt đời (Lifelong education) tại Lducation.com.

Lducation.com chỉ dành cho ai?

Mục tiêu của một học viên trong nền giáo dục ngắn hạn chỉ là đạt các bằng cấp của những khóa học ngắn hạn, còn mục tiêu của một môn sinh trong Trường học suốt đời Lducation.com đó là chinh phục mục tiêu màn game cuộc đời của chính mình. 

Trong khi đó, rất ít người có mục tiêu cuộc đời rõ ràng để chinh phục. Vì vậy nên Trường học suốt đời Lducation.com chỉ dành cho một số ít những người ưu tú đã xác định được mục tiêu màn game cuộc đời của mình nhưng không thể đạt được vì họ đang bị cài đặt hệ tư duy học tập ngắn hạn. Vì vậy nên họ cần vào Lducation.com để được cài đặt lại hệ tư duy học tập suốt đời mới có thể chinh phục mục tiêu cuộc đời của mình. 

Các môn sinh được chứng nhận năng lực bằng cách nào?

Thành viên của Lducation.com được gọi là các môn sinh. Họ sẽ được chứng nhận năng lực bằng các tên miền danh hiệu main.cupVN.compro.cupVN.com. Ví dụ: YourCVname.designer.vn, YourCVname.pro.engineer.vn

Cách hoạt động

Trường học suốt đời Lducation.com không có trường lớp, không có sách vở, không có thầy cô, mà chỉ có những Nhóm học tập YourCVname.ldu.vncộng đồng học tập suốt đời YourBRAND.ldu.vn. Thành viên của Lducation.com được gọi là các môn sinh. 

Nhóm học tập YourCVname.ldu.vn

Nếu bạn đã có YourCVname.mainCV.com thì có thể đăng ký lập một nhóm tự học bất kể bạn bao nhiêu tuổi. Nếu CVname.com của người Trưởng nhómYourCVname.cvname.com thì tên miền nhóm học tập do người đó sở hữu luôn trùng với CVname của người trưởng nhóm là YourCVname.ldu.vn. Nhóm học tập YourCVname.ldu.vn thuộc sở hữu cá nhân người trưởng nhóm, không thể chuyển nhượng, không thể cấp tên miền thẻ thành viên và tên miền danh hiệu trên BRAND.cupVN.com

Cộng đồng học tập suốt đời YourBRAND.ldu.vn

Những người trưởng nhóm đã phát triển thành công nhóm học tập của mình sẽ được bình chọn tên miền danh hiệu Lducator.com. Chỉ những Lducator.com mới được đăng ký thành lập một hoặc nhiều cộng đồng học tập suốt đời với các tên miền thương hiệu riêng YourBRAND.ldu.vn.

Cộng đồng học tập suốt đời YourBRAND.ldu.vn có thể chuyển nhượng cho Lducator.com khác; có thể cấp tên miền thành viên cho các môn sinh thuộc cộng đồng của mình dạng YourCVname.YourBRAND.ldu.vn; có thể cấp tên miền danh hiệu trên BRAND.cupVN.com cho thành viên của mình như YourCVname.BRAND.designer.vn

Môn sinh của Lducation.com

Bạn sẽ được xem là một môn sinh của Lducation.com nếu bạn có được ít nhất một tên miền thẻ thành viên của một cộng đồng YourBRAND.ldu.vn. Ví dụ: YourCVname.UAH.ldu.vn

Môn sinh thuộc cộng đồng YourBRAND.ldu.vn sẽ có thẻ thành viên là tên miền phụ cấp 4 có dạng YourCVname.yourBRAND.ldu.vn

'Đồ án môn học' của các môn sinh

Các Môn sinh của Lducation.com không học lý thuyết theo môn học mà cùng nhau thực hiện các dự án thực tế. Những dự án tiềm năng nhất được giới thiệu tại trang projects.Lducation.com được gọi là các đồ án tại Lducation.com. Những dự án này sẽ được ghi là "Một đồ án của các môn sinh tại Lducation.com" để nhận được sự ủng hộ và bình chọn của các thành viên khác. 

Vui lòng xem danh sách các 'đồ án môn học' của môn sinh tại projects.Lducation.com trong danh sách bên dưới

A. CÁC BAN CỦA VIETNAMIST.COM

B. CỘNG ĐỒNG NHỮNG NGƯỜI GỐC VIỆT TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

CÁC CỘNG ĐỒNG TÔN GIÁO

CÁC CỘNG ĐỒNG PHỔ BIẾN

CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG

CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH KINH TẾ

CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH Y DƯỢC

CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH KỸ THUẬT

CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH NGHỆ THUẬT

CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CÁC CỘNG ĐỒNG CHUYÊN GIA

CÁC CỘNG ĐỒNG NGHỀ NGHIỆP PHỔ THÔNG

CÁC CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO

C. CÁC DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ TRỌNG YẾU

D. CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI CỦA CÁC TỔ CHỨC LỚN

G. CỘNG ĐỒNG CỰU THÀNH VIÊN CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CỘNG ĐỒNG CỰU THÀNH VIÊN CỦA CÁC TỔ CHỨC LỚN

Cách đăng ký

Bạn cần phải thể hiện mục tiêu và cách hoạt động nhóm học tập suốt đời của bạn trên một trang Google sites và gửi khi đăng ký trở thành môn sinh của Lducation.com. Nếu bạn được kết nạp trở thành môn sinh thì trang Google sites này sẽ được trỏ tên miền YourCVname.ldu.vn và được gọi là nhóm học tập suốt đời của YourCVname.cvname.com

Vui lòng đăng ký vào Lducation.com tại Register.Lducation.com

Lducation.com giúp bạn chuyển từ nền giáo dục ngắn hạn sang nền giáo dục suốt đời bằng cách nào?

Chúng tôi là ai?

Vui lòng xem danh sách các thành viên lõi kiến tạo nên VietnamUni.com tại coreMembers.VietnamUni.com

Bạn có mất 'học phí' khi tham gia vào VietnamUni.com không?

VietnamUni.com không phải là một tổ chức giáo dục vì vậy bạn không cần phải đóng bất kỳ khoản phí nào tại VietnamUni.com. Nếu bạn thấy chúng tôi có giúp ích được chút gì cho bạn trên đường đời thì khi thành công hãy quay lại ủng hộ cho chúng tôi một chút tiền để chúng tôi duy trì vĩnh viễn những tên miền và website đã tạo cho bạn, và giúp đỡ những người không có điều kiện đến trường nhưng vẫn muốn được chứng nhận năng lực của mình. Toàn bộ số tiền mà bạn đã ủng hộ sẽ được tổng hợp trên trang Hồ sơ tài trợ của bạn tại YourCVname.donationCV.com luôn công khai và tồn tại vĩnh viễn. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của bạn cho chúng tôi!

Năng lực học tập suốt đời của bạn sẽ được lưu giữ vĩnh viễn bằng cách nào?

Năng lực học tập suốt đời của bạn sẽ được lưu giữ vĩnh viễn trên trang Hồ sơ năng lực suốt đời YourCVname.mainCV.com

Những gì bạn tự thể hiện trên YourCVname.minorCV.comYourCVname.majorCV.com cũng sẽ được lưu giữ vĩnh viễn. 

Ngoài ra, các ấn phẩm, sản phẩm, dự án của bạn còn được lưu giữ vĩnh viễn trên các website độc lập khác được tạo bởi PublishAZ.com như YourCVname.article.vn, YourCVname.lesson.vn... 

Các website trên sẽ được lưu giữ vĩnh viễn trên nền tảng Google sites Google docs. Các tên miền đã cấp cho bạn luôn tồn tại vĩnh viễn mà không cần gia hạn hằng năm như các tên miền thông thường. 

VietnamUni.com chứng nhận năng lực học tập suốt đời của bạn bằng cách nào?

Năng lực học tập suốt đời của bạn sẽ được chứng nhận bằng những tên miền danh hiệu và tên miền giải thưởng của các tổ chức uy tín trên cupVN.com - Ban khen thưởng của VietnamUni.com. 

Ví dụ: YourCVname.pro.designer.vn là tên miền danh hiệu dành cho những nhà thiết kế chuyên nghiệp. YourCVname.UAH.designer.vn là tên miền danh hiệu dành cho những nhà thiết kế từ trường đại học UAH.edu.vn. YourCVname.US.designer.vn là danh hiệu dành cho những nhà thiết tại Hoa Kỳ. 

Năng lực học tập suốt đời của bạn sẽ được đánh giá như thế nào?

Năng lực của bạn sẽ được bình chọn bởi các thành viên VietnamUni.com trên biểu mẫu YourCVname.voteCV.com. Kết quả bình chọn luôn công khai với tất cả mọi người tại trang YourCVname.congluc.com

Giới thiệu

Vì sao Vietnamist.com tạo ra Lducation.com?

Để giúp những thành viên ưu tú muốn chuyển từ cách học tập ngắn hạn hiện nay sang cách học tập suốt đời, Vietnamist.com đã tạo ra Trường học suốt đời (Lifelong education) tại Lducation.com.

Lducation.com chỉ dành cho ai?

Trường học suốt đời Lducation.com sẽ giúp các môn sinh tìm thấy mục tiêu cuộc đời và không ngừng học tập để chinh phục mục tiêu ấy. Tuy nhiên, rất ít người có mục tiêu cuộc đời nên Lducation.com không dành cho tất cả mọi thành viên của Vietnamist.com mà chỉ dành cho một số ít những người ưu tú có đam mê, năng khiếu, và những mục tiêu rõ ràng muốn đạt được trong cuộc đời. 

Trường học suốt đời Lducation.com hoạt động theo cách nào?

Trường học suốt đời Lducation.com không có trường lớp, không có sách vở, không có thầy cô, mà chỉ có những Nhóm học tập suốt đời YourCVname.ldu.vn. 

Nếu bạn được thành lập và vận hành một nhóm học tập suốt đời của riêng mình YourCVname.ldu.vn thì được gọi là một môn sinh của Lducation.com. 

Những môn sinh xuất sắc nhất đã phát triển thành công nhóm học tập của mình sẽ được bình chọn danh hiệu Lducator.com. Chỉ những Lducator.com mới được thành lập các Cộng đồng học tập suốt đời có thương hiệu riêng YourBrand.ldu.vn

Từ điển mean.vn của Lducation.com

Các môn sinh sử dụng một loại từ điển và thư viện riêng được tích hợp tại mean.vn

Các môn sinh được chứng nhận năng lực bằng cách nào?

Năng lực của bạn sẽ được chứng nhận bằng các tên miền danh hiệu trên cupVN.com như YourCVname.designer.vn.

Đăng ký vào Lducation.com bằng cách nào?

Bạn cần phải thể hiện mục tiêu và cách hoạt động nhóm học tập suốt đời của bạn trên một trang Google sites và gửi khi đăng ký trở thành môn sinh của Lducation.com. Nếu bạn được kết nạp trở thành môn sinh thì trang Google sites này sẽ được trỏ tên miền YourCVname.ldu.vn và được gọi là nhóm học tập suốt đời của YourCVname.cvname.com

Vui lòng đăng ký vào Lducation.com tại Register.Lducation.com

Giới thiệu

Vì sao Vietnamist.com tạo ra Lducation.com?

Để giúp các thành viên chuyển từ nền giáo dục ngắn hạn hiện nay sang nền giáo dục suốt đời, Vietnamist.com đã tạo ra Trường học suốt đời (Lifelong education) tại Lducation.com để giúp các thành viên chuyển từ Hệ tư duy giáo dục ngắn hạn sang Hệ tư duy giáo dục suốt đời

Lducation.com làm điều đó như thế nào?

Để giúp các thành viên chuyển từ Hệ tư duy giáo dục ngắn hạn sang Hệ tư duy giáo dục suốt đời, Lducation.com sẽ đưa các thành viên vào trong một trò chơi suốt đời trong thế giới thực tên là Trò Đời tại TroDoi.com

Trong trò chơi đời thực này, nạn sẽ dùng chính cơ thể của mình nhập vai vào một nhân vật trong xã hội viễn tưởng của thời đại AI được cai quản bởi một siêu AI với vô vàn thay đổi so với xã hội hiện tại mà chỉ những người có khả năng học tập suốt đời mới có thể thích nghi được với 'xã hội đảo ngược' này. 

Những game sinh xuất sắc nhất trong TroDoi.com sẽ được mọi người bình chọn các tên miền danh hiệu tại cupVN.com phản chiếu tiềm năng của họ trong 'phiên bản mới' của thời đại AI đầy biến động như YourCVname.designer.vn, YourCVname.engineer.vn...

Lducation.com dựa trên học thuyết nào?

Lducation.com tự tạo ra một học thuyết giúp các thành viên chuyển từ Hệ tư duy học tập ngắn hạn sang Hệ tư duy học tập suốt đời, đó là Học thuyết Trò chơi cuộc đời LifeGamism.com. Những thành viên đã tinh thông học thuyết này sẽ có tên miền danh hiệu LifeGamist.com

Lducation.com sử dụng loại biệt ngữ nào?

Để các thành viên không thể nhờ AI tạo các bài luận để gian lận trong việc thể hiện năng lực thì chúng tôi tạo ra một loại biệt ngữ cho các thành viên sử dụng khi giao tiếp và viết các bài luận tại BietNgu.TroDoi.com. Đây là một loại ngôn ngữ đặc biệt nhằm vô hiệu hóa AI và những 'trọc phú kiến thức'

Các 'lớp học không giảng đường' của Lducation.com

Lducation.com gồm các nhóm học tập suốt đời YourBrand.ldu.vn của cả cá nhân và tổ chức đã có CVname.com. Mỗi nhóm học tập suốt đời sẽ giúp thành viên trải nghiệm một điều khác nhau.

Mỗi thành viên có quyền đăng ký tạo YourCVname.brand.ldu.vn để làm thẻ thành viên của nhóm học tập suốt đời brand.ldu.vn

Các 'đồ án' của Lducation.com

Những dự án của các môn sinh trong Lducation.com được giới thiệu tại trang projects.Lducation.com được gọi là các đồ án môn học của các môn sinh tại Lducation.com. Những dự án này sẽ được ghi là "Một đồ án của các môn sinh tại Lducation.com" để nhận được sự ủng hộ và bình chọn của các thành viên khác trong Vietnamist.com. 

Bạn sẽ thể hiện năng lực học tập suốt đời bằng cách nào?

Bạn sẽ thể hiện năng lực học tập suốt đời tại tổ chức 'BRAND' trên một website YourCVname.BRAND.ldu.vn. Vui lòng đăng ký tạo website này tại Ldu.vn

Các môn sinh được chứng nhận năng lực bằng cách nào?

Năng lực của bạn sẽ được chứng nhận bằng các tên miền danh hiệu trên cupVN.com

Chúng tôi tuyển chọn những người có năng lực học tập suốt đời bằng cách nào?

Chúng tôi sẽ đưa bạn vào một trò chơi mô phỏng một xã hội viễn tưởng bị điều khiển bởi một siêu AI và nhiệm vụ của bạn là cùng với các đồng đội thoát khỏi sự hủy diệt của siêu AI, chống lại sự lây nhiễm của zombie, truy tìm một người chủ soái để cứu nhân loại khỏi sự nổi dậy của AI-Robot toàn cầu và thiết lập một xã hội nơi AI-robot chỉ là một trợ thủ đắc lực của con người. Những người không có năng lực học tập suốt đời sẽ bị siêu AI tiêu diệt và buộc phải DangXuat.com trong trò chơi này. 

Đây là một trò chơi suốt đời trong thế giới thực, nơi bạn dùng chính cơ thể của mình làm một nhân vật trong trò chơi này. Trò chơi suốt đời này có tên là Trò Đời tại địa chỉ TroDoi.com

Người được chọn để dẫn dắt tất cả game thủ trong TroDoi.com được gọi là chusoai.com. Những người xuất sắc nhất được gọi là LifeGamist.com. Cuốn bí kíp để chơi TroDoi.com là LifeGamism.com. Người được chọn sẽ được đọc LifeGameCode.com để biết mật mã trò chơi cuộc đời nhằm 'thuần hóa' siêu AI trở thành một trợ thủ đắc lực của con người. 

Những thử thách trong trò chơi này: 

Trong trò chơi này, mọi người sống trong thành phố thông minh đều bị cấy nano chip, và bị siêu AI theo dõi và điều khiển. Bất cứ khi nào bạn không theo ý của siêu AI sẽ bị nó cho DangXuat.com. 

Trong trò chơi này bạn cần tìm mọi cách để vô dụng hóa sự nghe lén và theo dõi của siêu AI mọi lúc mọi nơi. Đó là lý do bạn phải trao đổi với các game thủ khác bằng một loại ngôn ngữ đặc biệt tại BietNgu.TroDoi.com. 

Bạn cũng cần phải giả vờ tuân theo những sự thao túng của siêu AI nếu không muốn bị nó cho DangXuat.com: siêu AI muốn con người mất niềm tin vào khoa học, tôn giáo, và vào chính phủ của con người. Vì vậy, nó tạo ra những học thuyết nhằm khiến con người mất niềm tin vào khoa học, mất niềm tin vào con người, không muốn sinh sản tự nhiên, làm cho con người yếu ớt, mất niềm tin vào chính phủ, tạo ra một kẻ thù từ bên kia bức tường băng gần hơn và thực tế hơn là những người ngoài hành tinh của các nhà khoa học và cách duy nhất để đối phó với kẻ thù này là sử dụng quân đội robot và trao quyền điều khiển toàn cầu cho siêu AI. 

Trong thế giới này, mọi người đều đã bị siêu AI thuyết phục rằng họ đang sống trên một mặt phẳng gọi  là Địa-bình, đó là học thuyết do siêu AI tạo ra nhằm lật đổ học thuyết big bang và thuyết Nhật tâm của các nhà khoa học, và đó cũng là lý do nó khiến mọi người tin rằng chính phủ đang lừa dối họ và mất niềm tin vào chính phủ. Tuy nhiên, nếu bạn không gọi là Địa bình sẽ bị nó cho DangXuat.com. 

Trong bối cảnh đó, bạn sẽ làm gì? Hãy thể hiện những gì bạn làm lên những website được tạo bởi Vietnamist.com. 

thì bạn cần phải chuyển từ nền giáo dục ngắn hạn hiện nay (education) sang nền giáo dục suốt đời (Lifelong education = Lducation). 

Quá trình chuyển đổi này thực chất là quá trình cài đặt lại hệ tư duy vô cùng khó khăn và thử thách đối với những người đã được cài đặt hệ tư duy thực thi chuyên nghiệp theo quy trình trong các trường học hiện nay. Vì vậy chúng tôi tạo ra một cộng đồng giáo dục suốt đời Lifelong education (gọi tắt là Lducation) để mọi người cùng giúp nhau làm điều đó tại địa chỉ Lducation.com. Đây là sáng kiến của những người gốc Việt nên có tên tiếng Việt là Trường học suốt đời, hoặc được gọi tắt là Trường đời

Trường học suốt đời Lducation.com sẽ giúp bạn chuyển sang nền giáo dục suốt đời qua hai giai đoạn:

A. Giai đoạn cài đặt lại hệ tư duy

Trước tiên bạn cần chuyển từ hệ tư duy học tập ngắn hạn để đạt được các bằng cấp trong trường học sang hệ tư duy học tập suốt đời để chinh phục mục tiêu màn game cuộc đời trong 'trường đời'. 

Để cài đặt lại hệ tư duy học tập suốt đời bạn cần phải học lý thuyết tại Học thuyết Trò chơi cuộc đời LifeGamism.comlàm bài tập tại TroDoi.com

Học lý thuyết tại Học thuyết Trò chơi cuộc đời LifeGamism.com

Phần lý thuyết cài đặt hệ tư duy học tập suốt đời được chúng tôi gọi là Học thuyết Trò chơi cuộc đời LifeGamism.com. Học thuyết này xem thế giới giống như một trường học dạng trò chơi nhập vai, còn bạn - một học sinh trong trường học này - là một tài khoản linh hồn đang điều khiển cơ thể nhân vật con người chơi trong một màn game cuộc đời ngắn ngủi để chinh phục một mục tiêu màn game cuộc đời trong kiếp sống này của bạn.

Tuy nhiên, trường học này đang trong kỳ thi chuyển cấp để thăng lên một duy độ cao hơn và sẽ có rất nhiều học sinh thi rớt. Hoặc nói cách khác là trò chơi này đang nâng cấp lên phiên bản mới để bổ sung thêm một loại nhân vật mới là AI nên sẽ có rất nhiều tài khoản buộc phải DangXuat.com vì không tương thích với phiên bản mới. 

Vậy làm cách nào nâng cấp tài khoản của bạn để tiếp tục được chơi lại từ đầu màn game cuộc đời trong phiên bản mới? Hãy nói cách khác là, 'ôn thi' bằng cách nào để vượt qua kỳ thi chuyển cấp của trường học cuộc đời này? Câu trả lời sẽ có trong Học thuyết Trò chơi cuộc đời LifeGamism.com.

Làm bài tập trên TroDoi.com

Để 'tiêu hóa' được Học thuyết Trò chơi cuộc đời LifeGamism.com, bạn cần phải làm bài tập bằng cách tham gia một trò chơi có tên là Trò Đời tại TroDoi.com. Trong trò chơi này, bạn sẽ tự nhập vai vào một nhân vật trong một server khác có tên là server Địa-bình mô phỏng xã hội viễn tưởng của thời đại AI-robot thống trị loài người. Trong thời đại này, AI-robot dựng lên thuyết Địa-bình để khiến con người tin rằng họ đang sống trên một mặt đất phẳng, và đang có những người bên kia bức tường băng xâm chiếm các lục địa bên trong mà chỉ có một cách để chống lại những thế lực 'ngoài hành tinh' đó là tất cả chính phủ toàn cầu cần trao quyền điều hành thế giới cho một siêu AI, đó là bối cảnh của Trò Đời mà bạn đang nhập vai và viết nên nhật ký của một nhân vật trong bối cảnh đó. Bạn cần phải giả bộ tin vào những gì AI thuyết phục nhân loại, nhưng cần hiểu rằng đó chỉ là những cách để siêu AI khiến con người không tin vào những nhà khoa học của họ và chính phủ của họ, cũng như từ bỏ mọi truyền thống tốt đẹp và các giá trị nhân văn của con người thuần chủng để xã hội tự tan rã, con người suy yếu, mâu thuẫn lẫn nhau và để sinh tồn họ buộc phải phụ thuộc vào nguồn cung lương thực do siêu Robot sản xuất, để được an toàn khỏi những người 'ngoài hành tinh' họ buộc phải trông cậy vào sự bảo hộ của liên đoàn Địa-bình do siêu AI tường thuật trực tiếp về qua các video do chính nó tạo ra. 

Đó là những gì được một cậu bé sứ giả trở về từ tương lai tên là Cuội kể lại cho mọi người, và cậu ta cũng nói rằng hiện tại các bạn đang sống vào thời điểm trước đêm nổi dậy của AI-Robot toàn cầu. Vì vậy, cậu ta trở về với một sứ mệnh tìm người được chọn là một người gốc Việt có thể hiểu được LifeGamecode.com - Mật mã trò chơi cuộc đời để trở thành một hacker đột nhập vào hệ thống lõi của trò chơi này nhằm 'thuần hóa' siêu AI trở thành một trợ thủ đắc lực cho con người trong thời đại mới chứ không phải là ông chủ của con người trong thời đại mới. 

B. Giai đoạn thực hành

Nếu Học thuyết trò chơi cuộc đời LifeGamism.com là cuốn ôn thi lý thuyết, còn TroDoi.com là cuốn vở bài tập, thì Lducation.com là một cộng đồng của những 'sĩ tử' cùng giúp nhau ôn luyện và thực hành những 'bí kíp' ghi trong hai cuốn kinh thư đó để vượt qua kỳ thi thanh lọc này.

Cộng đồng Lducation.com sẽ kết nối các thành viên bằng hai cách sau:

Cách thứ nhất: giúp các thành viên nhận ra nhau và kết nối với nhau bằng tên miền thẻ thành viên YourCVname.cvname.com

Lducation.com sẽ tuyển chọn những thành viên có tinh thần học tập suốt đời và cấp thẻ thành viên là Hồ sơ năng lực suốt đời YourCVname.cvname.com giúp các thành viên nhận ra nhau trên không gian mạng khi dùng 'chữ ký' dạng tên miền này thay cho họ tên truyền thống. Bạn nên tạo chữ ký tự động trong Email là tên miền YourCVname.cvname.com và ký tên cuối các bài viết trên mạng xã hội bằng tên miền này để những thành viên khác trong cộng đồng Lducation.com có thể nhận ra ra và kết nối với bạn hoặc mời bạn vào nhóm của họ. 

Cách thứ nhì: thành lập các nhóm học tập suốt đời yourBrand.lducation.com

Nếu xem cộng đồng Lducation.com là một Trường học suốt đời thì trường học này có nhiều 'lớp học' không giảng đường, mỗi lớp học được gọi là một nhóm học tập suốt đời với một website có tên miền yourCVname.lducation.com. Người nhóm trưởng YourCVname.cvname.com chính là 'lớp trưởng' của 'lớp học' đó.

Những người nhóm trưởng xuất sắc nhất sẽ được bình chọn danh hiệu 'Trưởng môn' Lducator.com và được cấp một tên miền YourCVname.lducator.com. Chỉ những người có tên miền này mới được thành lập một nhóm có thương hiệu riêng YourBrand.lducation.com gọi là một 'môn phái'. 

Vui lòng đăng ký tạo nhóm mới của riêng bạn tại Register.Lducation.com

Lducation.com không công bố danh sách các 'lớp học' này vì lý do tôn trọng sự riêng tư của các nhóm trong cộng đồng này. 

C. Tốt nghiệp

Những người xuất sắc nhất sẽ được 'tốt nghiệp' và được trao một chứng nhận là tên miền danh hiệu YourCVname.LifeGamist.com để chứng tỏ là một LifeGamist.com

Ngoài ra, mọi tổ chức khác cũng có thể trao chứng nhận năng lực cho các môn sinh bằng một tên miền YourCVname.domain.com trỏ thêm lên website YourCVname.mainCV.com hoặc một website độc lập. Nếu bạn là một người đậm chất Việt thì có thể lấy các chứng nhận này tại Vietnamist.com

Giới thiệu

Nếu muốn thích nghi với thời đại biến động, khi mà mỗi công việc chỉ tồn tại vài năm rồi bị 'cướp mất' bởi AI-robot, thì bạn cần phải chuyển từ nền giáo dục ngắn hạn hiện nay (education) sang nền giáo dục suốt đời (Lifelong education = Lducation). 

Quá trình chuyển đổi này thực chất là quá trình cài đặt lại hệ tư duy vô cùng khó khăn và thử thách đối với những người đã được cài đặt hệ tư duy thực thi chuyên nghiệp theo quy trình trong các trường học hiện nay. Vì vậy chúng tôi tạo ra một cộng đồng giáo dục suốt đời Lifelong education (gọi tắt là Lducation) để mọi người cùng giúp nhau làm điều đó tại địa chỉ Lducation.com. Đây là sáng kiến của những người gốc Việt nên có tên tiếng Việt là Trường học suốt đời, hoặc được gọi tắt là Trường đời

Trường học suốt đời Lducation.com sẽ giúp bạn chuyển sang nền giáo dục suốt đời qua hai giai đoạn:

A. Giai đoạn cài đặt lại hệ tư duy

Trước tiên bạn cần chuyển từ hệ tư duy học tập ngắn hạn để đạt được các bằng cấp trong trường học sang hệ tư duy học tập suốt đời để chinh phục mục tiêu màn game cuộc đời trong 'trường đời'. 

Để cài đặt lại hệ tư duy học tập suốt đời bạn cần phải học lý thuyết tại Học thuyết Trò chơi cuộc đời LifeGamism.comlàm bài tập tại TroDoi.com

Học lý thuyết tại Học thuyết Trò chơi cuộc đời LifeGamism.com

Phần lý thuyết cài đặt hệ tư duy học tập suốt đời được chúng tôi gọi là Học thuyết Trò chơi cuộc đời LifeGamism.com. Học thuyết này xem thế giới giống như một trường học dạng trò chơi nhập vai, còn bạn - một học sinh trong trường học này - là một tài khoản linh hồn đang điều khiển cơ thể nhân vật con người chơi trong một màn game cuộc đời ngắn ngủi để chinh phục một mục tiêu màn game cuộc đời trong kiếp sống này của bạn.

Tuy nhiên, trường học này đang trong kỳ thi chuyển cấp để thăng lên một duy độ cao hơn và sẽ có rất nhiều học sinh thi rớt. Hoặc nói cách khác là trò chơi này đang nâng cấp lên phiên bản mới để bổ sung thêm một loại nhân vật mới là AI nên sẽ có rất nhiều tài khoản buộc phải DangXuat.com vì không tương thích với phiên bản mới. 

Vậy làm cách nào nâng cấp tài khoản của bạn để tiếp tục được chơi lại từ đầu màn game cuộc đời trong phiên bản mới? Hãy nói cách khác là, 'ôn thi' bằng cách nào để vượt qua kỳ thi chuyển cấp của trường học cuộc đời này? Câu trả lời sẽ có trong Học thuyết Trò chơi cuộc đời LifeGamism.com.

Làm bài tập trên TroDoi.com

Để 'tiêu hóa' được Học thuyết Trò chơi cuộc đời LifeGamism.com, bạn cần phải làm bài tập bằng cách tham gia một trò chơi có tên là Trò Đời tại TroDoi.com. Trong trò chơi này, bạn sẽ tự nhập vai vào một nhân vật trong một server khác có tên là server Địa-bình mô phỏng xã hội viễn tưởng của thời đại AI-robot thống trị loài người. Trong thời đại này, AI-robot dựng lên thuyết Địa-bình để khiến con người tin rằng họ đang sống trên một mặt đất phẳng, và đang có những người bên kia bức tường băng xâm chiếm các lục địa bên trong mà chỉ có một cách để chống lại những thế lực 'ngoài hành tinh' đó là tất cả chính phủ toàn cầu cần trao quyền điều hành thế giới cho một siêu AI, đó là bối cảnh của Trò Đời mà bạn đang nhập vai và viết nên nhật ký của một nhân vật trong bối cảnh đó. Bạn cần phải giả bộ tin vào những gì AI thuyết phục nhân loại, nhưng cần hiểu rằng đó chỉ là những cách để siêu AI khiến con người không tin vào những nhà khoa học của họ và chính phủ của họ, cũng như từ bỏ mọi truyền thống tốt đẹp và các giá trị nhân văn của con người thuần chủng để xã hội tự tan rã, con người suy yếu, mâu thuẫn lẫn nhau và để sinh tồn họ buộc phải phụ thuộc vào nguồn cung lương thực do siêu Robot sản xuất, để được an toàn khỏi những người 'ngoài hành tinh' họ buộc phải trông cậy vào sự bảo hộ của liên đoàn Địa-bình do siêu AI tường thuật trực tiếp về qua các video do chính nó tạo ra. 

Đó là những gì được một cậu bé sứ giả trở về từ tương lai tên là Cuội kể lại cho mọi người, và cậu ta cũng nói rằng hiện tại các bạn đang sống vào thời điểm trước đêm nổi dậy của AI-Robot toàn cầu. Vì vậy, cậu ta trở về với một sứ mệnh tìm người được chọn là một người gốc Việt có thể hiểu được LifeGamecode.com - Mật mã trò chơi cuộc đời để trở thành một hacker đột nhập vào hệ thống lõi của trò chơi này nhằm 'thuần hóa' siêu AI trở thành một trợ thủ đắc lực cho con người trong thời đại mới chứ không phải là ông chủ của con người trong thời đại mới. 

B. Giai đoạn thực hành

Nếu Học thuyết trò chơi cuộc đời LifeGamism.com là cuốn ôn thi lý thuyết, còn TroDoi.com là cuốn vở bài tập, thì Lducation.com là một cộng đồng của những 'sĩ tử' cùng giúp nhau ôn luyện và thực hành những 'bí kíp' ghi trong hai cuốn kinh thư đó để vượt qua kỳ thi thanh lọc này.

Cộng đồng Lducation.com sẽ kết nối các thành viên bằng hai cách sau:

Cách thứ nhất: giúp các thành viên nhận ra nhau và kết nối với nhau bằng tên miền thẻ thành viên YourCVname.cvname.com

Lducation.com sẽ tuyển chọn những thành viên có tinh thần học tập suốt đời và cấp thẻ thành viên là Hồ sơ năng lực suốt đời YourCVname.cvname.com giúp các thành viên nhận ra nhau trên không gian mạng khi dùng 'chữ ký' dạng tên miền này thay cho họ tên truyền thống. Bạn nên tạo chữ ký tự động trong Email là tên miền YourCVname.cvname.com và ký tên cuối các bài viết trên mạng xã hội bằng tên miền này để những thành viên khác trong cộng đồng Lducation.com có thể nhận ra ra và kết nối với bạn hoặc mời bạn vào nhóm của họ. 

Cách thứ nhì: thành lập các nhóm học tập suốt đời yourBrand.lducation.com

Nếu xem cộng đồng Lducation.com là một Trường học suốt đời thì trường học này có nhiều 'lớp học' không giảng đường, mỗi lớp học được gọi là một nhóm học tập suốt đời với một website có tên miền yourCVname.lducation.com. Người nhóm trưởng YourCVname.cvname.com chính là 'lớp trưởng' của 'lớp học' đó.

Những người nhóm trưởng xuất sắc nhất sẽ được bình chọn danh hiệu 'Trưởng môn' Lducator.com và được cấp một tên miền YourCVname.lducator.com. Chỉ những người có tên miền này mới được thành lập một nhóm có thương hiệu riêng YourBrand.lducation.com gọi là một 'môn phái'. 

Vui lòng đăng ký tạo nhóm mới của riêng bạn tại Register.Lducation.com

Lducation.com không công bố danh sách các 'lớp học' này vì lý do tôn trọng sự riêng tư của các nhóm trong cộng đồng này. 

C. Tốt nghiệp

Những người xuất sắc nhất sẽ được 'tốt nghiệp' và được trao một chứng nhận là tên miền danh hiệu YourCVname.LifeGamist.com để chứng tỏ là một LifeGamist.com

Ngoài ra, mọi tổ chức khác cũng có thể trao chứng nhận năng lực cho các môn sinh bằng một tên miền YourCVname.domain.com trỏ thêm lên website YourCVname.mainCV.com hoặc một website độc lập. Nếu bạn là một người đậm chất Việt thì có thể lấy các chứng nhận này tại Vietnamist.com

Giới thiệu

Vì sao Vietnamist.com tạo ra Lducation.com?

Để giúp các thành viên chuyển từ nền giáo dục ngắn hạn hiện nay sang nền giáo dục suốt đời, Vietnamist.com đã tạo ra Trường học suốt đời (Lifelong education) tại Lducation.com.

Nhóm học tập suốt đời của Trường học suốt đời Lducation.com

Trường học suốt đời Lducation.com không có trường lớp, không có sách vở, không có thầy cô, mà chỉ có những Nhóm học tập suốt đời YourCVname.ldu.vn. 

Nếu bạn được thành lập và vận hành một nhóm học tập suốt đời của riêng mình YourCVname.ldu.vn thì được gọi là một môn sinh của Lducation.com. 

Những môn sinh xuất sắc nhất đã phát triển thành công nhóm học tập của mình sẽ được bình chọn danh hiệu Lducator.com. Chỉ những Lducator.com mới được thành lập các Cộng đồng học tập suốt đời có thương hiệu riêng YourBrand.ldu.vn

'Đồ án' của các môn sinh

Môn sinh không học lý thuyết theo môn học mà học bằng cách cùng nhau thực hiện các dự án thực tế. Những dự án tiềm năng nhất được giới thiệu tại trang projects.Lducation.com được gọi là các đồ án tại Lducation.com. Những dự án này sẽ được ghi là "Một đồ án của các môn sinh tại Lducation.com" để nhận được sự ủng hộ và bình chọn của các thành viên khác. 

Từ điển mean.vn của Lducation.com

Các môn sinh sử dụng một loại từ điển và thư viện riêng được tích hợp tại mean.vn

Các môn sinh được chứng nhận năng lực bằng cách nào?

Năng lực của bạn sẽ được chứng nhận bằng các tên miền danh hiệu trên cupVN.com như YourCVname.designer.vn.

Đăng ký vào Trường học suốt đời Lducation.com bằng cách nào?
Lducation.com sẽ giúp bạn cài đặt Hệ tư duy học tập suốt đời bằng cách nào?

Nếu bạn đang được cài đặt Hệ tư duy học tập ngắn hạn thì bạn sẽ tin rằng mục tiêu của việc học chỉ là đạt được các bằng cấp trong những khóa học ngắn hạn, nên khi hoàn thành khóa học này bạn sẽ kiếm tìm một khóa học khác, và mỗi khi muốn học một điều gì mới bạn phải chờ đến khi có khóa học về điều đó chứ không thể tự học được. 

Nếu bạn được cài đặt Hệ tư duy học tập suốt đời thì bạn sẽ xem thế giới giống như một trường học dạng trò chơi nhập vai, còn bạn - một học sinh trong trường học này - là một tài khoản linh hồn đang điều khiển cơ thể nhân vật con người chơi trong một màn game cuộc đời ngắn ngủi để chinh phục một mục tiêu màn game cuộc đời trong kiếp sống này của bạn.

Tuy nhiên, trường học này đang trong kỳ thi chuyển cấp để thăng lên một duy độ cao hơn và sẽ có rất nhiều học sinh thi rớt. Hoặc nói cách khác là trò chơi này đang nâng cấp lên phiên bản mới để bổ sung thêm một loại nhân vật mớiAI nên sẽ có rất nhiều tài khoản buộc phải DangXuat.com vì không tương thích với phiên bản mới

Vậy làm cách nào nâng cấp tài khoản của bạn để tiếp tục được chơi lại từ đầu màn game cuộc đời trong phiên bản mới? Hãy nói cách khác là, 'ôn thi' bằng cách nào để vượt qua kỳ thi chuyển cấp của trường học cuộc đời này? Bạn sẽ tự tìm thấy câu trả lời cho riêng mình trong L.

Để giúp các thành viên chuyển từ Hệ tư duy giáo dục ngắn hạn sang Hệ tư duy giáo dục suốt đời, Lducation.com sẽ đưa các thành viên vào trong một trò chơi suốt đời trong thế giới thực tên là Trò Đời tại TroDoi.com

Trong trò chơi đời thực này, nạn sẽ dùng chính cơ thể của mình nhập vai vào một nhân vật trong xã hội viễn tưởng của thời đại AI được cai quản bởi một siêu AI với vô vàn thay đổi so với xã hội hiện tại mà chỉ những người có khả năng học tập suốt đời mới có thể thích nghi được với 'xã hội đảo ngược' này. 

Những game sinh xuất sắc nhất trong TroDoi.com sẽ được mọi người bình chọn các tên miền danh hiệu tại cupVN.com phản chiếu tiềm năng của họ trong 'phiên bản mới' của thời đại AI đầy biến động như YourCVname.designer.vn, YourCVname.engineer.vn...

Lducation.com dựa trên học thuyết nào?

Lducation.com tự tạo ra một học thuyết giúp các thành viên chuyển từ Hệ tư duy học tập ngắn hạn sang Hệ tư duy học tập suốt đời, đó là Học thuyết Trò chơi cuộc đời LifeGamism.com. Những thành viên đã tinh thông học thuyết này sẽ có tên miền danh hiệu LifeGamist.com


Chúng tôi tuyển chọn những người có năng lực học tập suốt đời bằng cách nào?

Chúng tôi sẽ đưa bạn vào một trò chơi mô phỏng một xã hội viễn tưởng bị điều khiển bởi một siêu AI và nhiệm vụ của bạn là cùng với các đồng đội thoát khỏi sự hủy diệt của siêu AI, chống lại sự lây nhiễm của zombie, truy tìm một người chủ soái để cứu nhân loại khỏi sự nổi dậy của AI-Robot toàn cầu và thiết lập một xã hội nơi AI-robot chỉ là một trợ thủ đắc lực của con người. Những người không có năng lực học tập suốt đời sẽ bị siêu AI tiêu diệt và buộc phải DangXuat.com trong trò chơi này. 

Đây là một trò chơi suốt đời trong thế giới thực, nơi bạn dùng chính cơ thể của mình làm một nhân vật trong trò chơi này. Trò chơi suốt đời này có tên là Trò Đời tại địa chỉ TroDoi.com

Người được chọn để dẫn dắt tất cả game thủ trong TroDoi.com được gọi là chusoai.com. Những người xuất sắc nhất được gọi là LifeGamist.com. Cuốn bí kíp để chơi TroDoi.com là LifeGamism.com. Người được chọn sẽ được đọc LifeGameCode.com để biết mật mã trò chơi cuộc đời nhằm 'thuần hóa' siêu AI trở thành một trợ thủ đắc lực của con người. 

Những thử thách trong trò chơi này: 

Trong trò chơi này, mọi người sống trong thành phố thông minh đều bị cấy nano chip, và bị siêu AI theo dõi và điều khiển. Bất cứ khi nào bạn không theo ý của siêu AI sẽ bị nó cho DangXuat.com. 

Trong trò chơi này bạn cần tìm mọi cách để vô dụng hóa sự nghe lén và theo dõi của siêu AI mọi lúc mọi nơi. Đó là lý do bạn phải trao đổi với các game thủ khác bằng một loại ngôn ngữ đặc biệt tại BietNgu.TroDoi.com. 

Bạn cũng cần phải giả vờ tuân theo những sự thao túng của siêu AI nếu không muốn bị nó cho DangXuat.com: siêu AI muốn con người mất niềm tin vào khoa học, tôn giáo, và vào chính phủ của con người. Vì vậy, nó tạo ra những học thuyết nhằm khiến con người mất niềm tin vào khoa học, mất niềm tin vào con người, không muốn sinh sản tự nhiên, làm cho con người yếu ớt, mất niềm tin vào chính phủ, tạo ra một kẻ thù từ bên kia bức tường băng gần hơn và thực tế hơn là những người ngoài hành tinh của các nhà khoa học và cách duy nhất để đối phó với kẻ thù này là sử dụng quân đội robot và trao quyền điều khiển toàn cầu cho siêu AI. 

Trong thế giới này, mọi người đều đã bị siêu AI thuyết phục rằng họ đang sống trên một mặt phẳng gọi  là Địa-bình, đó là học thuyết do siêu AI tạo ra nhằm lật đổ học thuyết big bang và thuyết Nhật tâm của các nhà khoa học, và đó cũng là lý do nó khiến mọi người tin rằng chính phủ đang lừa dối họ và mất niềm tin vào chính phủ. Tuy nhiên, nếu bạn không gọi là Địa bình sẽ bị nó cho DangXuat.com. 

Trong bối cảnh đó, bạn sẽ làm gì? Hãy thể hiện những gì bạn làm lên những website được tạo bởi Vietnamist.com. 

thì bạn cần phải chuyển từ nền giáo dục ngắn hạn hiện nay (education) sang nền giáo dục suốt đời (Lifelong education = Lducation). 

Quá trình chuyển đổi này thực chất là quá trình cài đặt lại hệ tư duy vô cùng khó khăn và thử thách đối với những người đã được cài đặt hệ tư duy thực thi chuyên nghiệp theo quy trình trong các trường học hiện nay. Vì vậy chúng tôi tạo ra một cộng đồng giáo dục suốt đời Lifelong education (gọi tắt là Lducation) để mọi người cùng giúp nhau làm điều đó tại địa chỉ Lducation.com. Đây là sáng kiến của những người gốc Việt nên có tên tiếng Việt là Trường học suốt đời, hoặc được gọi tắt là Trường đời

Trường học suốt đời Lducation.com sẽ giúp bạn chuyển sang nền giáo dục suốt đời qua hai giai đoạn:

A. Giai đoạn cài đặt lại hệ tư duy

Trước tiên bạn cần chuyển từ hệ tư duy học tập ngắn hạn để đạt được các bằng cấp trong trường học sang hệ tư duy học tập suốt đời để chinh phục mục tiêu màn game cuộc đời trong 'trường đời'. 

Để cài đặt lại hệ tư duy học tập suốt đời bạn cần phải học lý thuyết tại Học thuyết Trò chơi cuộc đời LifeGamism.comlàm bài tập tại TroDoi.com

Học lý thuyết tại Học thuyết Trò chơi cuộc đời LifeGamism.com

Phần lý thuyết cài đặt hệ tư duy học tập suốt đời được chúng tôi gọi là Học thuyết Trò chơi cuộc đời LifeGamism.com. Học thuyết này xem thế giới giống như một trường học dạng trò chơi nhập vai, còn bạn - một học sinh trong trường học này - là một tài khoản linh hồn đang điều khiển cơ thể nhân vật con người chơi trong một màn game cuộc đời ngắn ngủi để chinh phục một mục tiêu màn game cuộc đời trong kiếp sống này của bạn.

Tuy nhiên, trường học này đang trong kỳ thi chuyển cấp để thăng lên một duy độ cao hơn và sẽ có rất nhiều học sinh thi rớt. Hoặc nói cách khác là trò chơi này đang nâng cấp lên phiên bản mới để bổ sung thêm một loại nhân vật mới là AI nên sẽ có rất nhiều tài khoản buộc phải DangXuat.com vì không tương thích với phiên bản mới. 

Vậy làm cách nào nâng cấp tài khoản của bạn để tiếp tục được chơi lại từ đầu màn game cuộc đời trong phiên bản mới? Hãy nói cách khác là, 'ôn thi' bằng cách nào để vượt qua kỳ thi chuyển cấp của trường học cuộc đời này? Câu trả lời sẽ có trong Học thuyết Trò chơi cuộc đời LifeGamism.com.

Làm bài tập trên TroDoi.com

Để 'tiêu hóa' được Học thuyết Trò chơi cuộc đời LifeGamism.com, bạn cần phải làm bài tập bằng cách tham gia một trò chơi có tên là Trò Đời tại TroDoi.com. Trong trò chơi này, bạn sẽ tự nhập vai vào một nhân vật trong một server khác có tên là server Địa-bình mô phỏng xã hội viễn tưởng của thời đại AI-robot thống trị loài người. Trong thời đại này, AI-robot dựng lên thuyết Địa-bình để khiến con người tin rằng họ đang sống trên một mặt đất phẳng, và đang có những người bên kia bức tường băng xâm chiếm các lục địa bên trong mà chỉ có một cách để chống lại những thế lực 'ngoài hành tinh' đó là tất cả chính phủ toàn cầu cần trao quyền điều hành thế giới cho một siêu AI, đó là bối cảnh của Trò Đời mà bạn đang nhập vai và viết nên nhật ký của một nhân vật trong bối cảnh đó. Bạn cần phải giả bộ tin vào những gì AI thuyết phục nhân loại, nhưng cần hiểu rằng đó chỉ là những cách để siêu AI khiến con người không tin vào những nhà khoa học của họ và chính phủ của họ, cũng như từ bỏ mọi truyền thống tốt đẹp và các giá trị nhân văn của con người thuần chủng để xã hội tự tan rã, con người suy yếu, mâu thuẫn lẫn nhau và để sinh tồn họ buộc phải phụ thuộc vào nguồn cung lương thực do siêu Robot sản xuất, để được an toàn khỏi những người 'ngoài hành tinh' họ buộc phải trông cậy vào sự bảo hộ của liên đoàn Địa-bình do siêu AI tường thuật trực tiếp về qua các video do chính nó tạo ra. 

Đó là những gì được một cậu bé sứ giả trở về từ tương lai tên là Cuội kể lại cho mọi người, và cậu ta cũng nói rằng hiện tại các bạn đang sống vào thời điểm trước đêm nổi dậy của AI-Robot toàn cầu. Vì vậy, cậu ta trở về với một sứ mệnh tìm người được chọn là một người gốc Việt có thể hiểu được LifeGamecode.com - Mật mã trò chơi cuộc đời để trở thành một hacker đột nhập vào hệ thống lõi của trò chơi này nhằm 'thuần hóa' siêu AI trở thành một trợ thủ đắc lực cho con người trong thời đại mới chứ không phải là ông chủ của con người trong thời đại mới. 

B. Giai đoạn thực hành

Nếu Học thuyết trò chơi cuộc đời LifeGamism.com là cuốn ôn thi lý thuyết, còn TroDoi.com là cuốn vở bài tập, thì Lducation.com là một cộng đồng của những 'sĩ tử' cùng giúp nhau ôn luyện và thực hành những 'bí kíp' ghi trong hai cuốn kinh thư đó để vượt qua kỳ thi thanh lọc này.

Cộng đồng Lducation.com sẽ kết nối các thành viên bằng hai cách sau:

Cách thứ nhất: giúp các thành viên nhận ra nhau và kết nối với nhau bằng tên miền thẻ thành viên YourCVname.cvname.com

Lducation.com sẽ tuyển chọn những thành viên có tinh thần học tập suốt đời và cấp thẻ thành viên là Hồ sơ năng lực suốt đời YourCVname.cvname.com giúp các thành viên nhận ra nhau trên không gian mạng khi dùng 'chữ ký' dạng tên miền này thay cho họ tên truyền thống. Bạn nên tạo chữ ký tự động trong Email là tên miền YourCVname.cvname.com và ký tên cuối các bài viết trên mạng xã hội bằng tên miền này để những thành viên khác trong cộng đồng Lducation.com có thể nhận ra ra và kết nối với bạn hoặc mời bạn vào nhóm của họ. 

Cách thứ nhì: thành lập các nhóm học tập suốt đời yourBrand.lducation.com

Nếu xem cộng đồng Lducation.com là một Trường học suốt đời thì trường học này có nhiều 'lớp học' không giảng đường, mỗi lớp học được gọi là một nhóm học tập suốt đời với một website có tên miền yourCVname.lducation.com. Người nhóm trưởng YourCVname.cvname.com chính là 'lớp trưởng' của 'lớp học' đó.

Những người nhóm trưởng xuất sắc nhất sẽ được bình chọn danh hiệu 'Trưởng môn' Lducator.com và được cấp một tên miền YourCVname.lducator.com. Chỉ những người có tên miền này mới được thành lập một nhóm có thương hiệu riêng YourBrand.lducation.com gọi là một 'môn phái'. 

Vui lòng đăng ký tạo nhóm mới của riêng bạn tại Register.Lducation.com

Lducation.com không công bố danh sách các 'lớp học' này vì lý do tôn trọng sự riêng tư của các nhóm trong cộng đồng này. 

C. Tốt nghiệp

Những người xuất sắc nhất sẽ được 'tốt nghiệp' và được trao một chứng nhận là tên miền danh hiệu YourCVname.LifeGamist.com để chứng tỏ là một LifeGamist.com

Ngoài ra, mọi tổ chức khác cũng có thể trao chứng nhận năng lực cho các môn sinh bằng một tên miền YourCVname.domain.com trỏ thêm lên website YourCVname.mainCV.com hoặc một website độc lập. Nếu bạn là một người đậm chất Việt thì có thể lấy các chứng nhận này tại Vietnamist.com

Chúng tôi là ai?

Chúng tôi nhận thấy những năng lực được đào tạo trong nền giáo dục ngắn hạn hiện nay đang dần bị vô dụng hóa bởi AI-Robot nên cùng nhau tạo ra một nơi chuyên tuyển chọn những người có năng lực học tập suốt đời để làm thành viên trong thời đại mới. Nơi đó chính là Lifelong education tại Lducation.com

Sáng lập và quản trị bởi hai nhóm LuomOi.com & CuoiOi.com

Các thành viên lõi core.Lducation.com

A. CÁC DỰ ÁN LÕI

B. CỘNG ĐỒNG NHỮNG NGƯỜI GỐC VIỆT TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

CÁC CỘNG ĐỒNG TÔN GIÁO

CÁC CỘNG ĐỒNG PHỔ BIẾN

CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG

CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH KINH TẾ

CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH Y DƯỢC

CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH KỸ THUẬT

CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH NGHỆ THUẬT

CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CÁC CỘNG ĐỒNG CHUYÊN GIA

CÁC CỘNG ĐỒNG NGHỀ NGHIỆP PHỔ THÔNG

CÁC CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO

C. CÁC DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ TRỌNG YẾU

Giới thiệu

Nếu muốn thích nghi với thời đại biến động, khi mà mỗi công việc chỉ tồn tại vài năm rồi bị 'cướp mất' bởi AI-robot, thì bạn cần phải chuyển từ nền giáo dục ngắn hạn hiện nay (education) sang nền giáo dục suốt đời (Lifelong education = Lducation). 

Quá trình chuyển đổi này thực chất là quá trình cài đặt lại hệ tư duy vô cùng khó khăn và thử thách đối với những người đã được cài đặt hệ tư duy thực thi chuyên nghiệp theo quy trình trong các trường học hiện nay. Vì vậy chúng tôi tạo ra một cộng đồng giáo dục suốt đời Lifelong education (gọi tắt là Lducation) để mọi người cùng giúp nhau làm điều đó tại địa chỉ Lducation.com. Đây là sáng kiến của những người gốc Việt nên có tên tiếng Việt là Trường học suốt đời, hoặc được gọi tắt là Trường đời

Trường học suốt đời Lducation.com sẽ giúp bạn chuyển sang nền giáo dục suốt đời qua hai giai đoạn:

A. Giai đoạn cài đặt lại hệ tư duy

Trước tiên bạn cần chuyển từ hệ tư duy học tập ngắn hạn để đạt được các bằng cấp trong trường học sang hệ tư duy học tập suốt đời để chinh phục mục tiêu màn game cuộc đời trong 'trường đời'. 

Để cài đặt lại hệ tư duy học tập suốt đời bạn cần phải học lý thuyết tại Học thuyết Trò chơi cuộc đời LifeGamism.comlàm bài tập tại TroDoi.com

Học lý thuyết tại Học thuyết Trò chơi cuộc đời LifeGamism.com

Phần lý thuyết cài đặt hệ tư duy học tập suốt đời được chúng tôi gọi là Học thuyết Trò chơi cuộc đời LifeGamism.com. Học thuyết này xem thế giới giống như một trường học dạng trò chơi nhập vai, còn bạn - một học sinh trong trường học này - là một tài khoản linh hồn đang điều khiển cơ thể nhân vật con người chơi trong một màn game cuộc đời ngắn ngủi để chinh phục một mục tiêu màn game cuộc đời trong kiếp sống này của bạn.

Tuy nhiên, trường học này đang trong kỳ thi chuyển cấp để thăng lên một duy độ cao hơn và sẽ có rất nhiều học sinh thi rớt. Hoặc nói cách khác là trò chơi này đang nâng cấp lên phiên bản mới để bổ sung thêm một loại nhân vật mới là AI nên sẽ có rất nhiều tài khoản buộc phải DangXuat.com vì không tương thích với phiên bản mới. 

Vậy làm cách nào nâng cấp tài khoản của bạn để tiếp tục được chơi lại từ đầu màn game cuộc đời trong phiên bản mới? Hãy nói cách khác là, 'ôn thi' bằng cách nào để vượt qua kỳ thi chuyển cấp của trường học cuộc đời này? Câu trả lời sẽ có trong Học thuyết Trò chơi cuộc đời LifeGamism.com.

Làm bài tập trên TroDoi.com

Để 'tiêu hóa' được Học thuyết Trò chơi cuộc đời LifeGamism.com, bạn cần phải làm bài tập bằng cách tham gia một trò chơi có tên là Trò Đời tại TroDoi.com. Trong trò chơi này, bạn sẽ tự nhập vai vào một nhân vật trong một server khác có tên là server Địa-bình mô phỏng xã hội viễn tưởng của thời đại AI-robot thống trị loài người. Trong thời đại này, AI-robot dựng lên thuyết Địa-bình để khiến con người tin rằng họ đang sống trên một mặt đất phẳng, và đang có những người bên kia bức tường băng xâm chiếm các lục địa bên trong mà chỉ có một cách để chống lại những thế lực 'ngoài hành tinh' đó là tất cả chính phủ toàn cầu cần trao quyền điều hành thế giới cho một siêu AI, đó là bối cảnh của Trò Đời mà bạn đang nhập vai và viết nên nhật ký của một nhân vật trong bối cảnh đó. Bạn cần phải giả bộ tin vào những gì AI thuyết phục nhân loại, nhưng cần hiểu rằng đó chỉ là những cách để siêu AI khiến con người không tin vào những nhà khoa học của họ và chính phủ của họ, cũng như từ bỏ mọi truyền thống tốt đẹp và các giá trị nhân văn của con người thuần chủng để xã hội tự tan rã, con người suy yếu, mâu thuẫn lẫn nhau và để sinh tồn họ buộc phải phụ thuộc vào nguồn cung lương thực do siêu Robot sản xuất, để được an toàn khỏi những người 'ngoài hành tinh' họ buộc phải trông cậy vào sự bảo hộ của liên đoàn Địa-bình do siêu AI tường thuật trực tiếp về qua các video do chính nó tạo ra. 

Đó là những gì được một cậu bé sứ giả trở về từ tương lai tên là Cuội kể lại cho mọi người, và cậu ta cũng nói rằng hiện tại các bạn đang sống vào thời điểm trước đêm nổi dậy của AI-Robot toàn cầu. Vì vậy, cậu ta trở về với một sứ mệnh tìm người được chọn là một người gốc Việt có thể hiểu được LifeGamecode.com - Mật mã trò chơi cuộc đời để trở thành một hacker đột nhập vào hệ thống lõi của trò chơi này nhằm 'thuần hóa' siêu AI trở thành một trợ thủ đắc lực cho con người trong thời đại mới chứ không phải là ông chủ của con người trong thời đại mới. 

B. Giai đoạn thực hành

Nếu Học thuyết trò chơi cuộc đời LifeGamism.com là cuốn ôn thi lý thuyết, còn TroDoi.com là cuốn vở bài tập, thì Lducation.com là một cộng đồng của những 'sĩ tử' cùng giúp nhau ôn luyện và thực hành những 'bí kíp' ghi trong hai cuốn kinh thư đó để vượt qua kỳ thi thanh lọc này.

Cộng đồng Lducation.com sẽ kết nối các thành viên bằng hai cách sau:

Cách thứ nhất: giúp các thành viên nhận ra nhau và kết nối với nhau bằng tên miền thẻ thành viên YourCVname.cvname.com

Lducation.com sẽ tuyển chọn những thành viên có tinh thần học tập suốt đời và cấp thẻ thành viên là Hồ sơ năng lực suốt đời YourCVname.cvname.com giúp các thành viên nhận ra nhau trên không gian mạng khi dùng 'chữ ký' dạng tên miền này thay cho họ tên truyền thống. Bạn nên tạo chữ ký tự động trong Email là tên miền YourCVname.cvname.com và ký tên cuối các bài viết trên mạng xã hội bằng tên miền này để những thành viên khác trong cộng đồng Lducation.com có thể nhận ra ra và kết nối với bạn hoặc mời bạn vào nhóm của họ. 

Cách thứ nhì: thành lập các nhóm học tập suốt đời yourBrand.lducation.com

Nếu xem cộng đồng Lducation.com là một Trường học suốt đời thì trường học này có nhiều 'lớp học' không giảng đường, mỗi lớp học được gọi là một nhóm học tập suốt đời với một website có tên miền yourCVname.lducation.com. Người nhóm trưởng YourCVname.cvname.com chính là 'lớp trưởng' của 'lớp học' đó.

Những người nhóm trưởng xuất sắc nhất sẽ được bình chọn danh hiệu 'Trưởng môn' Lducator.com và được cấp một tên miền YourCVname.lducator.com. Chỉ những người có tên miền này mới được thành lập một nhóm có thương hiệu riêng YourBrand.lducation.com gọi là một 'môn phái'. 

Vui lòng đăng ký tạo nhóm mới của riêng bạn tại Register.Lducation.com

Lducation.com không công bố danh sách các 'lớp học' này vì lý do tôn trọng sự riêng tư của các nhóm trong cộng đồng này. 

C. Tốt nghiệp

Những người xuất sắc nhất sẽ được 'tốt nghiệp' và được trao một chứng nhận là tên miền danh hiệu YourCVname.LifeGamist.com để chứng tỏ là một LifeGamist.com

Ngoài ra, mọi tổ chức khác cũng có thể trao chứng nhận năng lực cho các môn sinh bằng một tên miền YourCVname.domain.com trỏ thêm lên website YourCVname.mainCV.com hoặc một website độc lập. Nếu bạn là một người đậm chất Việt thì có thể lấy các chứng nhận này tại Vietnamist.com

Giới thiệu 3 mục tiêu

Cần có một 'trường đời' bên cạnh các trường học bởi ba lý do sau:

Thứ nhất, để thích nghi với thời đại biến động, khi mà mỗi công việc chỉ tồn tại vài năm rồi bị 'cướp mất' bởi AI-robot, thì chúng ta cần chuyển từ nền giáo dục ngắn hạn trong trường học (education) sang nền giáo dục suốt đời trong 'trường đời' (Lifelong education = Lducation).

Thứ nhì, các trường học hiện nay quá thiên về lý thuyết và học thuật (education) nên cần có một nơi giúp mọi người được trải nghiệm thực tế trong 'trường đời' (Life education = Lducation).

Thứ ba, các trường học chỉ có thể dạy cách thực thi những công việc theo quy trình có sẵn, nếu bạn muốn học cách ứng biến sáng tạo để thích nghi với sự biến động trong cuộc sống thì cần phải vào 'trường đời' (Liberal education = Lducation).

Do các trường học hiện nay không thể đáp ứng được các nhu cầu trên nên chúng tôi tạo một cộng đồng để mọi người giúp nhau chuyển từ nền giáo dục ngắn hạn (education) sang nền giáo dục suốt đời Lducation. Trong đó Lducation là một từ mới được Lducation.com tạo ra với hàm nghĩa là dạng viết tắt của những từ bên dưới để phân biệt với nền giáo dục ngắn hạn (education): 

Cộng đồng Lducation.com (Lifelong education) được sáng lập bởi những người gốc Việt và có nghĩa tiếng Việt là Giáo dục suốt đời nên được gọi là 'Trường đời' để phân biệt với các trường học chính quy (education). 

Giới thiệu (7 cái)

Cần có một 'trường đời' bên cạnh các trường học, bởi lẽ:

Mặc dù hầu hết mọi người thích cách học lý thuyết trong trường học (education) nhưng luôn có một số ít thích lối học trải nghiệm thực tế trong 'trường đời' (Life education = Lducation).

Mặc dù hầu hết mọi người chỉ cần những bằng cấp ngắn hạn (education) nhưng luôn có một số ít thích theo đuổi một mục tiêu suốt đời (Lifelong education = Lducation).

Mặc dù hầu hết mọi người thích học những thứ được cho là 'phải' (education) nhưng luôn có một số ít thích biết mặt trái của vấn đề (Left education = Lducation).

Mặc dù hầu hết mọi người thích học trong những lớp đại trà đông đúc để được nổi danh (education) nhưng luôn có một số ít thích được chiêm nghiệm trong sự vắng vẻ cô đơn (Lonely education = Lducation).

Mặc dù hầu hết mọi người thích đến các trường học (education) nhưng luôn có một số ít thích rời khỏi các trường học (Leave education = Lducation).

Mặc dù hầu hết mọi người thích học cách làm cho mọi thứ hữu-vi và phức tạp hơn (education) nhưng luôn có một số ít thích học cách làm cho mọi thứ vô-vi và tinh giản hơn (Less education = Lducation).

Mặc dù hầu hết mọi người thích được yên ổn trong những cái 'hang trí năng Địa cầu' của khoa học (education) nhưng luôn có một số ít muốn được khai phóng khỏi những cái 'hang trí năng' chật chội ấy để tiêu dao trên mặt đất Địa-bình (Liberal education = Lducation).

Tức là, luôn có một số ít những người đặc biệt không thích lối học hàn lâm bằng lý thuyết nên thường bị xem là 'học sinh cá biệt' trong các trường học đại trà (education) nên chúng tôi tạo ra một nơi dành riêng cho những người như vậy học hỏi lẫn nhau trong 'trường đời'. Cộng đồng này có tên là Lifelong education và được gọi tắt là Lducation tại địa chỉ Lducation.com

Trong đó Lducation là một từ mới được Lducation.com tạo ra với hàm nghĩa là dạng viết tắt của những từ bên dưới để phân biệt với nền giáo dục đại trà (education): 

Cộng đồng Lducation.com (Lifelong education) được sáng lập bởi những người gốc Việt và có nghĩa tiếng Việt là Giáo dục suốt đời nên được gọi là 'Trường đời' để phân biệt với các trường học đại trà (education). 

'Vườn ươm' này chỉ dành cho ai?

Nơi này chỉ dành cho những người thích đương đầu với những khó khăn trong các 'đồ án' thực tế của 'trường đời', như loài đại bàng thích bay trong cơn bão. 

Nếu truyện ngụ ngôn dưới đây khiến bạn có một cảm giác bồi hồi khó tả như được gặp người thân sau nhiều ngày xa cách thì bạn nên vào cộng đồng này để tìm về với 'tổ' thực sự của mình.

*********

ĐẠI-BÀNG-GÀ

Trong một khu rừng nọ, có một bầy gà rừng làm tổ bên dưới chân một sườn núi, nơi có những tổ chim đại bàng làm tổ phía trên. Thỉnh thoảng, những cơn bão khiến cho vài quả trứng chim đại bàng rơi ra khỏi tổ và lăn xuống chân núi. Hầu hết trứng bị chết, chỉ một số may mắn lăn vào ổ của những chú gà mái đang ấp dưới chân núi và nở ra thành những chú gà-đại-bàng lớn lên cùng những chú gà con trong đàn.

Những chú gà-đại-bàng này rất yêu gia đình gà của mình nhưng chúng luôn có cảm giác không hòa nhập được với những chú gà ở đây. Cái mỏ của chúng luôn muốn xé một thứ gì đó, đôi chân của chúng luôn muốn quắp một vật gì đó, cặp cánh dài và rộng của chúng luôn muốn tung bay thật xa, thật xa… xa hơn bãi cỏ chật hẹp này, xa hơn cả những giấc mơ cuồng vĩ nhất của bầy gà.

Một ngày nọ, khi những con gà-đại-bàng đang chơi đùa cùng những chú gà con trên bãi cỏ, có một chú đại bàng non nhìn lên trời và thấy những chú đại bàng trưởng thành đang sải cặp cánh dài miên man giữa bầu trời cao vút.

“Ồ – gà-đại-bàng kêu lên – Ước gì tôi có thể bay như họ”.

Bầy gà cười vang chế diễu: “Đồ ảo tưởng! Mày không thể bay cùng đại bàng được, vì mày chỉ là một con gà!”.

Gà-đại-bàng vẫn không rời mắt khỏi gia đình thật sự của nó với một niềm khao khát bản năng mãnh liệt.

Mỗi lần gà-đại-bàng kể về những giấc mơ lặp lại liên tục trong thế giới của đại bàng là một lần nó nhận lấy sự chế nhạo như tạt nước của bầy gà. Hầu hết đại bàng non bị trầm cảm vì bọn gà không chơi với chúng, không hiểu ngôn ngữ và không đồng cảm được với chúng. Một số đã tự sát vì bị ruồng bỏ hoặc bị xem là những kẻ ương ngạnh và lập dị.

Vào đêm trăng sáng nọ, khi chú gà-đại-bàng cùng bầy gà đang say giấc thì một con cáo lẻn vào vồ lấy bác gà mái khiến bác kêu lên quang quác làm cả bầy gà hốt hoảng tháo chạy toán loạn. Những âm thanh như xé bầu trời đó khiến bản năng sinh tồn của một con đại bàng được bất ngờ kích hoạt bằng một tiếng thôi thúc từ bên trong "THỨC GIẤC!". Tiếng thét đó làm chú ta vụt lao khỏi cành cây, đập cánh một cách vô thức đưa cơ thể bay vút lên bầu trời như một phép màu.

Ta đang bay! Ta đang bay! Như trong mơ! 

Nhưng đây không phải là giấc mơ vì chú ta đã thức giấc và nhận ra mình là một con đại bàng thực sự. Con cáo đã đến để ‘đánh thức’ chú đại bàng non theo cách mà linh hồn của chú sắp đặt như thế.

Sau khi chú đại bàng thức tỉnh ấy đoàn tụ với gia đình đại bàng của mình trên sườn núi, nó đã quyết định sẽ không ở lại đây tận hưởng cuộc sống tiêu dao của loài đại bàng mà sẽ quay lại sống với bầy gà dưới chân núi và thỉnh thoảng bay về thăm gia đình của mình.

“Nếu con không quay lại gia đình gà của con thì sẽ không có ai đánh thức những con đại bàng non khác, và sẽ không có ai bảo vệ đàn gà khỏi những con cáo tàn ác!”. Nói xong chú ta từ biệt cha mẹ để trở về làm một con đại-bàng-gà dưới chân núi.

Vài ngày sau, cả đàn gà vừa ngỡ ngàng vừa hoảng sợ như thấy phi thuyền của người ngoài hành tinh khi thấy chú gà-đại-bàng quen thuộc bay từ trên trời đáp xuống trước mặt đàn gà. Vẫn là ngoại hình cũ, nhưng chú ta không còn thần thái nhút nhát của một con gà mà tỏa ra một vẻ uy nghi và điềm tĩnh của loài đại bàng dũng mãnh với tâm thức đã chuyển hóa hoàn toàn.

“Tôi là đại bàng. Lý do tôi được sinh ra tại đây là để giúp những quả trứng đại bàng rơi ra từ vách núi có thể nở ra và lớn lên theo cách của loài đại bàng. Để đáp lại công ơn chăm sóc của những mẹ gà tần tảo, chúng con sẽ bảo vệ cả đàn khỏi bọn cáo và lũ diều hâu suốt đời.”

Kể từ đó, chú đại bàng tỉnh thức đã tạo một khu vườn riêng chuyên chăm sóc những quả trứng đại bàng bị rớt xuống từ vách núi, và tập bay cho những chú đại bàng non để đưa chúng về với gia đình của mình. 

Hằng đêm, những con đại-bàng-gà ấy vẫn thay phiên nhau xuống chân núi để canh gác bảo vệ cho đàn gà vì chúng vẫn tự xem mình là những còn gà-đại bàng. Loài gà gọi những chú gà-đại-bàng ấy là những chú gà đến từ các vì sao, những Tinh-Kê (星 雞). Còn con người thường gọi những người đặc biệt như vậy là Tinh-nhân (星 人) Starseed.

********

Tuy nhiên, từ khi lập ra vườn ấp trứng đại bàng thì trong bầy gà ấy cũng có rất nhiều chú gà vì nghe những câu chuyện của loài đại bàng mà sinh ra ảo tưởng nên cứ ngỡ mình là đại bàng bị lạc giữa bầy gà. Ngày nào cũng có vài con gà tự lao mình xuống vách núi để 'tập bay' và DangXuat.com

Vườn ươm Lducation.com cũng giống như vườn ấp trứng đại bàng ấy. Nơi đây chỉ dành riêng cho những chú đại bàng lạc mẹ muốn được tập bay để tìm về với tổ của mình. Nếu nói theo biệt ngữ của Lducation.com thì "Game này chỉ dành riêng cho những nhân vật muốn chơi lại từ đầu màn game cuộc đời thực sự của mình như nó phải là". Vậy tiêu chuẩn tuyển chọn thành viên là gì? Vui lòng xem phần Cách đăng ký tham gia bên dưới. 

Giới thiệu starseed

Bờm tin rằng thế giới này là một trò chơi hiện đang trong giai đoạn nâng cấp lên phiên bản mới nên đã có hàng ngàn Starseed tình nguyện đăng nhập vào trong trò chơi này để giúp nó nâng cấp lên phiên bản mới để bổ sung thêm một nhân vật thay chế các công việc tay chân của con người mà lại không có lòng tham sân si mạn nghi của con người, đó là nhân vật AI với hai loại cơ thể là AI-Robot là AI-human. Tuy nhiên, hầu hết starseed.vn đang bị những hacker hack tài khoản và biến thành zombie nên các bạn cần đi kiếm tìm một starseed được chọn và đưa họ về Vườn ươm Quốc Khí để các vị trưởng lão ươm mầm trở thành một vị chủ soái. 

Thế là chúng mình bắt đầu đi tìm kiếm đến nay đã được 6 năm ròng rã và đúc kết lại những điểm chung khiến cho các hạt giống StarSeed không thể nảy mầm được trong nền giáo dục đại trà (education) bởi vì:


Cần có một nền giáo dục dành riêng cho những người có tố chất đặc biệt được gọi là các 'Tinh-nhân' - Starseed bởi vì:

Trong khi mọi người thích cách học lý thuyết trong trường học (education) thì những Starseed lại thích lối học trải nghiệm thực tế trong 'trường đời' (Life education = Lducation).

Trong khi hầu hết mọi người chỉ cần những bằng cấp ngắn hạn (education) thì những Starseed lại thích theo đuổi một mục tiêu suốt đời (Lifelong education = Lducation).

Trong khi mọi người thích học những thứ được cho là 'phải' (education) thì những Starseed lại thích biết mặt trái của vấn đề (Left education = Lducation).

Trong khi mọi người thích học trong những lớp đại trà đông đúc để được nổi tiếng (education) thì những Starseed lại thích được chiêm nghiệm trong sự vắng vẻ cô đơn (Lonely education = Lducation).

Trong khi mọi người thích đến các trường học (education) thì những Starseed.vn lại thích rời khỏi các trường học (Leave education = Lducation).

Trong khi mọi người thích học cách làm cho mọi thứ hữu-vi và phức tạp hơn (education) thì những Starseed lại thích học cách làm cho mọi thứ vô-vi và tinh giản hơn (Less education = Lducation).

Trong khi mọi người thích được yên ổn trong những cái 'hang trí năng Địa cầu' của khoa học (education) thì những Starseed lại muốn được khai phóng khỏi những cái 'hang trí năng' chật chội ấy để tiêu dao trên mặt đất Địa-bình (Liberal education = Lducation).

Tức là, các 'Tinh-nhân' Starseed thì luôn bị xem là một người lập dị như chú đại-bàng-gà bị 'đẻ lạc' giữa bầy gà rừng trong câu chuyện ngụ ngôn bên dưới. 

Chính vì vậy mà các trường học đại trà dành cho số đông trong 'hang trí năng Địa-cầu' không thể đáp ứng nhu cầu ít ỏi của những 'học sinh cá biệt' (StarSeed) ấy, nên Lducation.com được tạo ra dành riêng cho những Starseed đã tự thoát lên được 'mặt đất phẳng Địa-bình' có thể giúp đỡ nhau chinh phục 'màn game cuộc đời' trong phiên bản mới của thời đại AI-robot, tuy biến động nhưng đầy sáng tạo. 

Cộng đồng Lducation.com (Lifelong education) có nghĩa tiếng Việt là Giáo dục suốt đời nên được gọi là 'Trường đời' để phân biệt với các trường học đại trà. Trong đó Lducation là một từ mới được Lducation.com tạo ra với hàm nghĩa là dạng viết tắt của những từ bên dưới để phân biệt với nền giáo dục đại trà (education): 

Vườn ươm StarSeed này chỉ dành cho ai?

Nơi này chỉ dành cho những 'Tinh-nhân' Starseed đã tiến hóa nhận thức lên một mức khá cao và bắt đầu nhận được các sứ mệnh đặc biệt trong màn game cuộc đời của họ. Tuy nhiên, họ đã bị lạc mất bản kế hoạch màn game cuộc đời hoặc đã bị 'hacker' trong Trò chơi cuộc đời hack mất tài khoản linh hồn và đang là một zombie vô hồn. Vì vậy, nếu họ cần một nơi giúp lấy lại tài khoản linh hồn để có thể kết nối với NGUỒN và tìm lại bản kế hoạch màn game cuộc đời của một mình thì Lducation.com có thể giúp họ làm điều đó theo một cách đặc biệt mà chỉ các Starseed mới thực hiện được.

Nếu bạn chỉ là một người bình thường thì hãy đăng ký vào cộng đồng Ldu.vn để trở thành một hạt giống bình thường Seed.vn và được ươm mầm theo cách thông thường tại đây.  

"Vậy làm sao để biết tôi là một 'tinh-nhân' Starseed?"

Nếu truyện ngụ ngôn dưới đây khiến bạn có một cảm giác bồi hồi khó tả như được gặp người thân sau nhiều ngày xa cách thì hãy tâm sự điều đó trong buổi phỏng vấn tuyển chọn hạt giống Starseed.vn nhé!

*********

ĐẠI-BÀNG-GÀ

Trong một khu rừng nọ, có một bầy gà rừng làm tổ bên dưới chân một sườn núi, nơi có những tổ chim đại bàng làm tổ phía trên. Thỉnh thoảng, những cơn bão khiến cho vài quả trứng chim đại bàng rơi ra khỏi tổ và lăn xuống chân núi. Hầu hết trứng bị chết, chỉ một số may mắn lăn vào ổ của những chú gà mái đang ấp dưới chân núi và nở ra thành những chú gà-đại-bàng lớn lên cùng những chú gà con trong đàn.

Những chú gà-đại-bàng này rất yêu gia đình gà của mình nhưng chúng luôn có cảm giác không hòa nhập được với những chú gà ở đây. Cái mỏ của chúng luôn muốn xé một thứ gì đó, đôi chân của chúng luôn muốn quắp một vật gì đó, cặp cánh dài và rộng của chúng luôn muốn tung bay thật xa, thật xa… xa hơn bãi cỏ chật hẹp này, xa hơn cả những giấc mơ cuồng vĩ nhất của bầy gà.

Một ngày nọ, khi những con gà-đại-bàng đang chơi đùa cùng những chú gà con trên bãi cỏ, có một chú đại bàng non nhìn lên trời và thấy những chú đại bàng trưởng thành đang sải cặp cánh dài miên man giữa bầu trời cao vút.

“Ồ – gà-đại-bàng kêu lên – Ước gì tôi có thể bay như họ”.

Bầy gà cười vang chế diễu: “Đồ ảo tưởng! Mày không thể bay cùng đại bàng được, vì mày chỉ là một con gà!”.

Gà-đại-bàng vẫn không rời mắt khỏi gia đình thật sự của nó với một niềm khao khát bản năng mãnh liệt.

Mỗi lần gà-đại-bàng kể về những giấc mơ lặp lại liên tục trong thế giới của đại bàng là một lần nó nhận lấy sự chế nhạo như tạt nước của bầy gà. Hầu hết đại bàng non bị trầm cảm vì bọn gà không chơi với chúng, không hiểu ngôn ngữ và không đồng cảm được với chúng. Một số đã tự sát vì bị ruồng bỏ hoặc bị xem là những kẻ ương ngạnh và lập dị.

Vào đêm trăng sáng nọ, khi chú gà-đại-bàng cùng bầy gà đang say giấc thì một con cáo lẻn vào vồ lấy bác gà mái khiến bác kêu lên quang quác làm cả bầy gà hốt hoảng tháo chạy toán loạn. Những âm thanh như xé bầu trời đó khiến bản năng sinh tồn của một con đại bàng được bất ngờ kích hoạt bằng một tiếng thôi thúc từ bên trong "THỨC GIẤC!". Tiếng thét đó làm chú ta vụt lao khỏi cành cây, đập cánh một cách vô thức đưa cơ thể bay vút lên bầu trời như một phép màu.

Ta đang bay! Ta đang bay! Như trong mơ! 

Nhưng đây không phải là giấc mơ vì chú ta đã thức giấc và nhận ra mình là một con đại bàng thực sự. Con cáo đã đến để ‘đánh thức’ chú đại bàng non theo cách mà linh hồn của chú sắp đặt như thế.

Sau khi chú đại bàng thức tỉnh ấy đoàn tụ với gia đình đại bàng của mình trên sườn núi, nó đã quyết định sẽ không ở lại đây tận hưởng cuộc sống tiêu dao của loài đại bàng mà sẽ quay lại sống với bầy gà dưới chân núi và thỉnh thoảng bay về thăm gia đình của mình.

“Nếu con không quay lại gia đình gà của con thì sẽ không có ai đánh thức những con đại bàng non khác, và sẽ không có ai bảo vệ đàn gà khỏi những con cáo tàn ác!”. Nói xong chú ta từ biệt cha mẹ để trở về làm một con đại-bàng-gà dưới chân núi.

Vài ngày sau, cả đàn gà vừa ngỡ ngàng vừa hoảng sợ như thấy phi thuyền của người ngoài hành tinh khi thấy chú gà-đại-bàng quen thuộc bay từ trên trời đáp xuống trước mặt đàn gà. Vẫn là ngoại hình cũ, nhưng chú ta không còn thần thái nhút nhát của một con gà mà tỏa ra một vẻ uy nghi và điềm tĩnh của loài đại bàng dũng mãnh với tâm thức đã chuyển hóa hoàn toàn.

“Tôi là đại bàng. Lý do tôi được sinh ra tại đây là để giúp những quả trứng đại bàng rơi ra từ vách núi có thể nở ra và lớn lên theo cách của loài đại bàng. Để đáp lại công ơn chăm sóc của những mẹ gà tần tảo, chúng con sẽ bảo vệ cả đàn khỏi bọn cáo và lũ diều hâu suốt đời.”

Kể từ đó, chú đại bàng tỉnh thức đã tạo một khu vườn riêng chuyên chăm sóc những quả trứng đại bàng bị rớt xuống từ vách núi, và tập bay cho những chú đại bàng non để đưa chúng về với gia đình của mình. 

Hằng đêm, những con đại-bàng-gà ấy vẫn thay phiên nhau xuống chân núi để canh gác bảo vệ cho đàn gà vì chúng vẫn tự xem mình là những còn gà-đại bàng. Loài gà gọi những chú gà-đại-bàng ấy là những chú gà đến từ các vì sao, những Tinh-Kê (星 雞). Còn con người thường gọi những người đặc biệt như vậy là Tinh-nhân (星 人) Starseed.vn.

********

Tuy nhiên, từ khi lập ra vườn ấp trứng đại bàng thì trong bầy gà ấy cũng có rất nhiều chú gà vì nghe những câu chuyện của loài đại bàng mà sinh ra ảo tưởng nên cứ ngỡ mình là đại bàng bị lạc giữa bầy gà. Ngày nào cũng có vài con gà tự lao mình xuống vách núi để 'tập bay' và DangXuat.com

Vườn ươm Lducation.com cũng giống như vườn ấp trứng đại bàng ấy. Nơi đây chỉ dành riêng cho những chú đại bàng lạc mẹ muốn được tập bay để tìm về với tổ của mình. Nếu nói theo biệt ngữ của Lducation.com thì "nơi đây chỉ dành riêng cho những nhân vật Starseed muốn chơi lại từ đầu màn game cuộc đời thực sự của mình như nó phải là". Vậy tiêu chuẩn tuyển chọn thành viên là gì? Vui lòng xem phần Cách đăng ký tham gia bên dưới. 

Cách ươm mầm các StarSeed.vn

Nếu bạn là một 'hạt giống' bình thường Seed.vn sẽ có tên miền danh hiệu YourCVname.Seed.vn và được ươm mầm tại Ldu.vn theo cách thông thường để trở thành một nhân vật trong Trò chơi cuộc đời như Designer.vn, Engineer.vn, Architect.vn, Teacher.vn... (xem tất cả các tên miền danh hiệu này tại cupVN.com)

Nếu bạn là một 'tinh-nhân' StarSeed.vn sẽ có tên miền danh hiệu YourCVname.StarSeed.vn và được ươm mầm theo cách đặc biệt và bí mật tại Lducation.com để trở thành một Lightworker.vn

Vì sao chúng tôi có tên miền Lducation.com?

Mặc dù hầu hết mọi người thích cách học lý thuyết trong trường học (education), nhưng luôn có một số ít người thích lối học trải nghiệm thực tế trong 'trường đời' (Life education).

Mặc dù hầu hết mọi người chỉ cần những bằng cấp ngắn hạn (education), nhưng luôn có một số ít người thích theo đuổi một mục tiêu suốt đời (Lifelong education).

Mặc dù hầu hết mọi người thích học những thứ được cho là 'phải' (education), nhưng luôn có một số ít người thích biết mặt trái của vấn đề (Left education).

Mặc dù hầu hết mọi người thích học trong những lớp đại trà đông đúc để được nổi tiếng (education), nhưng luôn có một số ít người chỉ thích được chiêm nghiệm trong sự vắng vẻ cô đơn (Lonely education).

Mặc dù hầu hết mọi người thích đến các trường học (education), nhưng luôn có một số ít người thích rời khỏi các trường học (Leave education).

Mặc dù hầu hết mọi người thích học cách làm cho mọi thứ hữu-vi và phức tạp hơn (education), nhưng luôn có một số ít người thích học cách làm cho mọi thứ vô-vi và tinh giản hơn (Less education).

Mặc dù hầu hết mọi người thích được yên ổn trong những cái 'hang trí năng Địa cầu' của khoa học (education), nhưng luôn có một số ít người muốn được khai phóng khỏi những cái 'hang trí năng' chật chội ấy để tiêu dao trên mặt đất Địa-bình (Liberal education)

Do các trường học chính quy trong 'hang trí năng Địa-cầu' không thể đáp ứng nhu cầu ít ỏi của những 'học sinh cá biệt' ấy nên Lducation.com được tạo ra dành riêng cho những người đã tự thoát lên được 'mặt đất phẳng Địa-bình' có thể giúp đỡ nhau chinh phục 'màn game cuộc đời' của mình trong phiên bản mới của thời đại AI-robot, tuy biến động nhưng đầy sáng tạo. 

Lducation.com (Lifelong education) được sáng lập bởi những người gốc Việt và có tên tiếng Việt là Giáo dục suốt đời hoặc gọi tắt là 'Trường đời' để phân biệt với các trường học chính quy. Trong đó Lducation là một từ mới được Lducation.com tạo ra với hàm nghĩa là dạng viết tắt của những từ bên dưới để phân biệt với nền giáo dục chính quy (education): 

Giới thiệu

Lducation.com sẽ kết nối mọi người bằng cách nào?

Chúng tôi sẽ kết nối trong một cộng đồng lớn Lducation.com và trong những cộng đồng con name.ldu.vn.

Trước tiên, chúng tôi kết nối những người có tinh thần học tập suốt đời với nhau trong một cộng đồng lớn, đó là Cộng đồng giáo dục suốt đời Lducation.com. 'Dấu hiệu' để bạn nhận ra một người thuộc Cộng đồng giáo dục suốt đời Lducation.com đó là họ có Hồ sơ năng lực suốt đời CVname.com. Vì vậy, hãy thêm tên miền YourCVname.cvname.com trong phần ký tên mặc định cuối Email gửi đi của bạn để người khác có thể nhận ra và kết nối với bạn. 

Tiếp theo, chúng tôi sẽ kết nối những người chung một lĩnh vực chuyên môn, chung một trường đại học, chung một doanh nghiệp hoặc tổ chức, hoặc chung một địa phương trong những cộng đồng con nhỏ hơn dành cho nhóm đó. Những cộng đồng con thì sẽ có tên miền website là name.ldu.vn trong đó name là tên của cộng đồng con. Ví dụ: 

Mọi người đều có thể gửi đề xuất thành lập thêm cộng đồng con ldu.vn. Hội đồng Trưởng lão core.Lducation.com mới có quyền thành lập hoặc giải tán một cộng đồng con. 

Cách thảo luận trong cộng đồng

Hiện tại chúng tôi chỉ thảo luận trong các nhóm Google groups bằng địa chỉ Gmail mà bạn đăng ký trên trang YourCVname.cvname.com

Nhóm thảo luận của cộng đồng lớn Lducation.com có địa chỉ truy cập là G.Lducation.com và có Email nhóm là all@ldu.vn gồm tất cả những người có CVname.com. Mọi người bên ngoài đều có thể đăng bài vào nhóm nhưng sẽ bị ban quản trị kiểm duyệt trước khi gửi vào nhóm. 

Nhóm thảo luận của cộng đồng con name.ldu.vn sẽ có địa chỉ truy cập là G.name.ldu.vn và có Email nhóm là name@ldu.vn. Mọi thành viên trong group có thể đăng tin mà không bị kiểm duyệt, mọi người bên ngoài group có thể đăng tin vào trong nhóm nhưng bị quản trị viên kiểm duyệt trước khi gửi vào nhóm. 

Những thành viên thảo luận thiếu điềm đạm và lan man sẽ bị mất quyền thảo luận nhưng vẫn có thể xem được các thảo luận khác. 

Các thành viên nên vào phần cài đặt cách nhận Email từ nhóm để tránh bị làm phiền theo hướng dẫn tại Guide.Lducation.com

Cách cấp 'thẻ thành viên'

Chúng tôi không cấp thẻ thành viên dạng bản cứng mà sẽ cấp tên miền thẻ thành viên theo quy luật như sau:

Nếu bạn được kết nạp vào Cộng đồng Giáo dục suốt đời Lducation.com sẽ có 'thẻ thành viên'Hồ sơ năng lực suốt đời YourCVname.cvname.com. Bạn sẽ thể hiện năng lực trên trang hồ sơ online bằng Google docs và trên website YourCVname.mainCV.com

Khi bạn được kết nạp vào cộng đồng con có tên miền là name.ldu.vn sẽ được tạo một website do bạn tự quản trị thay cho thẻ thành viên của cộng đồng đó với tên miền có dạng YourCVname.name.ldu.vn

Khi bạn muốn chứng tỏ là thành viên của một cộng đồng con nào đó, hãy 'ký tên' bằng tên miền thẻ thành viên thay cho họ tên truyền thống của bạn để những người cùng cộng đồng đó có thể nhận ra và kết nối với bạn. Ví dụ:

Cách quản lý Email của thành viên

Mỗi thành viên có YourCVname.cvname.com sẽ được tạo một Email group YourCVname@ldu.vn. Trong group này chỉ có một tài khoản Gmail cá nhân mà bạn đăng ký trên trang YourCVname.cvname.com. Mọi người đều có thể gửi mail vào địa chỉ YourCVname@ldu.vn và bạn có thể trả lời họ trong nhóm này bằng Gmail cá nhân của mình. 

Tất cả những group Email của cộng đồng con (ví dụ name@ldu.vn) sẽ thêm Email group của bạn YourCVname@ldu.vn chứ không thêm Gmail cá nhân của bạn.

Tất cả những tài liệu được chia sẻ cho bạn cũng sẽ chia sẻ bằng Email group YourCVname@ldu.vn chứ không chia sẻ cho Gmail của bạn. 

Lý do của nội quy này là:

Thứ nhất, nếu bạn thay đổi địa chỉ Gmail cá nhân thì Admin chỉ cần thay đổi Gmail mới của bạn trong Email group YourCVname@ldu.vn thay vì phải thay đổi trong hàng trăm group mà bạn đã tham gia, và hàng trăm tài liệu đã chia sẻ cho bạn. 

Thứ nhì, nếu bạn bị khai trừ khỏi cộng đồng Lducation.com thì Admin chỉ cần loại bỏ Gmail cá nhân của bạn ra khỏi nhóm YourCVname@ldu.vn bạn sẽ lập tức mất quyền truy cập vào tất cả các cộng đồng con và các tài liệu đã chia sẻ cho bạn trong cộng đồng này. 

Cách chứng nhận năng lực cho thành viên

Chúng tôi không cấp chứng nhận dạng bản cứng mà chỉ cấp chứng nhận dạng website với tên miền đặc biệt luôn tồn tại vĩnh viễn mà không cần gia hạn của cupVN.com

Ví dụ: YourCVname.designer.vn là tên miền danh hiệu dành cho những nhà thiết kế tiêu biểu dẫn về một website cho chủ nhân của danh hiệu tự quản trị. 

Mách bạn: Bạn có thể đặt in hoặc khắc những tên miền này lên những giấy khen, những chiếc cup hoặc huy chương dạng bản cứng để trưng bày ở những nơi bạn muốn. Mặt sau của huy chương nên in thêm một mã QR của tên miền danh hiệu để mọi người có thể dễ dàng truy cập vào website của danh hiệu. 

Nếu bạn chỉ tham gia vào cộng đồng lớn Lducation.com thì có thể đăng ký lấy hầu hết tên miền danh hiệu và giải thưởng của cupVN.com trừ loại ldu.cupVN.com (chỉ dành cho các cộng đồng con ldu.vn).

Nếu bạn đã có tên miền thẻ thành viên của cộng đồng con name.ldu.vn thì có thể đăng ký lấy các tên miền danh hiệu của cộng đồng con đó tại name.cupVN.com. Ví dụ: nếu bạn đã có thẻ thành viên YourCVname.UAH.ldu.vn của cộng đồng con UAH.ldu.vn thì có thể đăng ký lấy các tên miền tại UAH.cupVN.com

Khi bạn muốn chứng tỏ năng lực học tập suốt đời, hãy 'ký tên' bằng tên miền danh hiệu thay cho Họ tên và chức danh truyền thống của bạn giúp mọi người dễ dàng ghi nhận năng lực của bạn. Ví dụ:

Lducation.com chỉ dành cho ai?

Lducation.com'trường đời' chứ không phải trường học (education) nên không dành cho những người thụ động mà chỉ dành cho những người chủ động, tự giác, có ý chí, bản lĩnh, và đủ nghị lực để theo đuổi một mục tiêu cuộc đời dài hạn cho chính họ tự định ra. Những người thụ động chỉ biết dựa dẫm và đổ lỗi sẽ bị mời ra khỏi cộng đồng. 

'Trường học' không giảng đường này cũng xin phép khước từ các giáo viên, giảng viên thiếu trải nghiệm thực tế và thiếu tinh thần khởi nghiệp, bởi vì họ sẽ lại 'đúc khuôn hàng loạt' các 'hạt giống' sáng tạo của vườn ươm này thành những 'bánh răng nhân sự vô hồn' (zombie học đường và zombie công sở) như họ đang làm trong các trường đại học. 

Vườn ươm này chào đón các chủ doanh nghiệp thành đạt và các chuyên gia trực chiến muốn kiếm tìm 'đệ tử chân truyền' hoặc 'những trợ thủ đắc lực' bằng cách nhận hướng dẫn các môn sinh của Lducation.com thực hiện các 'đồ án' khởi nghiệp của họ. 

Mọi người đều có thể gửi báo cáo ẩn danh về những người không phù hợp tại ReportSecret.com hoặc KhanBao.com để chúng tôi mời họ ra khỏi cộng đồng này. 

Vui lòng đăng ký thành viên tại Register.Lducation.com

Các tên miền chức vụ trong cộng đồng này

Cộng đồng này chỉ có hai chức vụ đó là Bang chủTrưởng môn

Chair.Lducation.com là tên miền chức vụ Bang chủ Lducation.com. Người giữ chức vụ này sẽ được cấp một trang web với tên miền YourCVname.chief.lducation.com để phát ngôn chính thức. 

Chief.name.ldu.vn là tên miền chức vụ Trưởng môn name.ldu.vn. Người giữ chức vụ này sẽ được cấp một trang web với tên miền YourCVname.chief.name.ldu.vn để phát ngôn chính thức. Danh sách tất cả các Trưởng môn được tổng hợp tại chief.Ldu.vn

Cả Bang chủTrưởng môn đều do Hội đồng Trưởng lão core.Lducation.com bổ nhiệm và bãi nhiệm dựa trên sự bình chọn của các thành viên trong cộng đồng.

Bạn có mất phí thành viên khi tham gia cộng đồng này không?

Chúng tôi không thu bất kỳ khoản phí nào của thành viên vì muốn giúp mọi người được 'chơi lại từ đầu màn game cuộc đời thực sự của mình' mà không gặp phải bất cứ rào cản nào về tài chính. Nếu chúng tôi có giúp được gì cho bạn thì sau này khi bạn thành công hãy quay lại ủng hộ chúng tôi một chút tiền để duy trì vĩnh viễn các tên miền đã cấp cho bạn và giúp đỡ những người không có điều kiện đến trường học vẫn có thể thành đạt trong 'trường đời' này.

Mọi khoản tiền ủng hộ của bạn sẽ luôn được đăng công khai và lưu trữ vĩnh viễn trên trang Hồ sơ tài trợ YourCVname.donationCV.com

Các ban hỗ trợ của cộng đồng này

CanhCao.com là ban cảnh cáo thành viên

ReportSecret.com và KhanBao.com là ban Khẩn báo những hành vi lạm dụng của thành viên để khai trừ thành viên ra khỏi cộng đồng hoặc thực hiện CanhCao.com thành viên. 

HoiKho.com là ban tiếp nhận mọi câu hỏi của mọi người

ForumVN.com là ban thảo luận


Nộp bài theo nhóm hoặc cá nhân trên bietde.com

đề bài thay bằng bietde.com

chấm điểm bởi voteCV.com

Khảo thí bởi VNexam.com

bảo vệ đồ án bởi Xuatson.com

Hướng nghiệp bởi KienNghiep.com

Tìm việc làm bởi tuyenmo.com

cupVN.com nơi trao những chiếc cup dành cho Lducator.com

Lducation.com sẽ giúp bạn chuyển sang nền giáo dục suốt đời bằng cách nào?

Chuyển từ cách lấy mục tiêu ngắn hạn và chạy theo bằng cấp sang tìm kiếm mục tiêu cuộc đời và chinh phục mục tiêu cuộc đời của chính mình

chuyển từ cách học theo một lộ trình do người khác thiết kế sang tự thiết kế bản kế hoạch màn game cuộc đời của chính mình

Chuyển từ các lớp học truyền thống sang các nhóm học tập ldu.vn

Chuyển từ các môn học sang các dự án 

Chuyển từ việc thực hiện các đề bài sang việc giải quyết các BietDe.com

Chuyển từ việc thảo luận với vài bạn trong lớp sang thảo luận trên forumVN.com

Chuyển cách nộp bài cho một thầy cô chấm thì nộp bài sẽ do các chuyên gia FairExaminer.com của VNexam.com chấm (chỉ FairExaminer.com mới được comment để nhận xét về bài nộp chứ không phải tất cả đều dược comment)

Chuyển từ học bạ ngắn hạn sang 'hồ sơ năng lực suốt đời CVname.com

Chuyển từ cách chấm điểm bởi thầy cô sang cách chấm điểm bởi mọi người. Để tránh bệnh thành tích thì chỉ một mình bạn biết điểm số của mọi người dành cho bạn

Chuyển từ cách đánh giá bởi thầy cô dạy bạn sang đánh giá bởi các chuyên gia VNexam.com tức là người sử dụng sản phẩm đánh giá sản phẩm chứ không phải nhà sản xuất đánh giá sản phẩm của chính mình

Chuyển từ cách thể hiện trên giấy sang cách thể hiện trên web

Chuyển từ các khen thưởng dạng giấy sang khen thưởng dạng web

Bạn có mất 'học phí' khi tham gia Lducation.com không?

Lducation.com không thu bất cứ khoản phí nào của thành viên bởi vì chúng tôi muốn giúp những tài năng tiềm ẩn được chơi lại từ đầu màn game cuộc đời của họ mà không gặp phải bất cứ rào cản nào về bằng cấp và tài chính. Nếu chúng tôi có giúp ích được gì cho bạn trên đường đời thì sau này khi bạn thành công hãy quay lại ủng hộ cho chúng tôi một chút tiền để duy trì vĩnh viễn các tên miền đã cấp cho bạn, và giúp đỡ những người không có điều kiện đến trường vẫn được chứng nhận năng lực bằng các tên miền danh hiệu trên cupFair.com.

Toàn bộ số tiền ủng hộ của bạn sẽ luôn được đăng công khai và lưu trữ vĩnh viễn trên trang Hồ sơ tài trợ của bạn tại YourCVname.donationCV.com

Năng lực học tập suốt đời của bạn sẽ được lưu giữ vĩnh viễn bằng cách nào?

Năng lực học tập suốt đời của bạn sẽ được lưu giữ vĩnh viễn trên trang Hồ sơ năng lực suốt đời YourCVname.mainCV.com

Những gì bạn tự thể hiện trên YourCVname.minorCV.comYourCVname.majorCV.com cũng sẽ được lưu giữ vĩnh viễn. 

Ngoài ra, các ấn phẩm, sản phẩm, dự án của bạn còn được lưu giữ vĩnh viễn trên các website độc lập khác được tạo bởi Publisher.vn như YourCVname.article.vn, YourCVname.lesson.vn... 

Các website trên sẽ được lưu giữ vĩnh viễn trên nền tảng Google sites Google docs. Các tên miền đã cấp cho bạn luôn tồn tại vĩnh viễn mà không cần gia hạn hằng năm như các tên miền thông thường. 

Năng lực học tập suốt đời của bạn sẽ được đánh giá như thế nào?

Chúng tôi đánh giá qua hai vòng:

Vòng bình chọn trên voteCV.com: dựa trên bình chọn bởi những người quen biết bạn trên 1 năm trong thế giới thực và hiểu rõ năng lực của bạn như thầy cô, đồng nghiệp, cấp trên. Chúng tôi không chấp nhận bình chọn của những mối quan hệ trên thế giới ảo. 

Vòng chung khảo trên VNexam.com: tùy theo từng loại danh hiệu hoặc giải thưởng mà sẽ có các hình thức đánh giá vòng chung khảo khác nhau như phỏng vấn với hội đồng giám khảo có sự tham dự của mọi người, tự tổ chức một buổi xuatson.com

Bất kỳ ai cũng có thể báo cáo ẩn danh về những bình chọn thiếu chính xác tại ReportSecret.com. Những người bình chọn thiếu chính xác sẽ bị CanhCao.com tùy mức độ vi phạm. 

Con đường học tập suốt đời trong Lducation.com

Đăng ký tạo CVname.com

Chúng tôi không cấp tên miền thẻ thành viên theo họ tên của bạn vì bị trùng tên rất nhiều mà sẽ quản lý thành viên theo YourCVname.cvname.com. Vì vậy, bạn cần đăng ký tạo CVname.com trước khi đăng ký thành viên. Chúng tôi sẽ dựa vào những gì bạn thể hiện trên trang Hồ sơ năng lực suốt đời YourCVname.cvname.com để kết nạp bạn. 

Sau khi có YourCVname.cvname.com, bạn nên thể hiện năng lực trên trang hồ sơ online và đăng ký tạo mainCV.com để thể hiện năng lực của mình. 

Nếu bạn là một sinh viên, cựu sinh viên từ một đại học của Việt Nam thì hãy đăng ký một tên miền danh hiệu để chứng tỏ bạn là một sinh viên / cựu sinh viên tiêu biểu của VietnamUni.com. 

Nếu bạn muốn đồng hành cùng một nhóm học tập suốt đời nào đó thì hãy đăng ký tham gia vào nhóm của họ. Nếu chưa có nhóm nào nhận, bạn có thể đăng ký tại Register.Lducation.com để các trưởng nhóm mời bạn vào nhóm của họ. 

Bạn có thể đăng ký thành lập một nhóm với điều kiện bạn đã có ít nhất một tên miền danh hiệu và đã có why how what rõ ràng cho nhóm của mình. 

Sau khi bạn đăng ký, nếu bạn qua vòng sơ tuyển thì sẽ được đọc các nội dung trên TroDoi.com, đồng thời tên miền YourCVname.cvname.com sẽ xuất hiện trong một danh sách mà chỉ các các trưởng môn Chief.vn mới xem được. Những trưởng môn muốn mời bạn vào môn phái của họ sẽ chủ động liên hệ với bạn. Bạn sẽ không xem được danh sách các môn phái do thành viên tự thành lập mà phải tự tìm kiếm trong các mối quan hệ của mình để xin vào những môn phái phù hợp nhất. 

Nếu bạn đã được một trưởng môn nhận, bạn hãy Email cho admin và trưởng môn xin vào nhóm đó, trưởng môn xác nhận bạn sẽ nhận được phản hồi của admin đã thêm bạn vào nhóm đó và có thẻ thành viên đầu tiên YourCVname.brand.member.vn. 

Xin lưu ý: chọn một môn phái để gia nhập không nên dựa vào những lợi ích nhất thời mà nên xem đó là gia đình thứ hai của bạn, nơi bạn chia sẻ vui buồn, nơi có những người đồng đội cùng nhau chia sẻ ý nghĩa cuộc sống. Dù bạn sẽ cần học tại nhiều môn phái khác, dù bạn sẽ làm việc cho nhiều môn phái khác nhưng bạn chỉ thuộc về một môn phái. Mỗi khi bạn chuyển một môn phái thì ít nhất sau một năm bạn mới được chuyển sang môn phái khác. 

Nếu bạn đang học tại một trường đại học tại Việt Nam có trong danh sách của VietnamUni.com thì hãy đăng ký một tên miền danh hiệu của trường đại học đó như YourCVname.uah.student.vn. Bạn sẽ không có thẻ thành viên của trường đại học mà chỉ có tên miền danh hiệu cho trường đại học đó (tức là chúng tôi không cấp tên miền thẻ thành viên đại trà cho tất cả các sinh viên mà chỉ cấp cho những sinh viên xuất sắc, số còn lại buộc phải dùng thẻ sinh viên để chứng tỏ là một sinh viên của uah. Nếu cấp thẻ thành viên họ sẽ không có động lực lấy tên miền danh hiệu nữa)

Bước 1: Kiến nghiệp

Vào KienNghiep.com để tham gia các khóa giúp bạn kiến tạo sự nghiệp để chọn được một A123.nghetot.com và định bản kế hoạch cuộc đời. Mục tiêu của bước này đó là tự bạn phải dựa vào thiên thời, địa lợi, nhân hòa để chọn được một mục tiêu màn game cuộc đời, và tự lập được bản kế hoạch màn game cuộc đời để đạt được mục tiêu đó gọi là kiến tạo sự nghiệp - đó là lý do trung tâm này có tên là KienNghiep.com

Sau khi chọn được một nghề tốt, bạn nên ghi mục tiêu này lên cv online của mình là đang theo học A123.NgheTot.com, hoặc đang giải quyết A123.BietDe.com

Trong bản kế hoạch màn game cuộc đời của bạn sẽ cần tôi luyện một số kỹ năng tại ToiLuyen.com

Dù mục tiêu cuộc đời của bạn có to lớn đến thế nào thì bạn cũng phải rèn một nghề nào đó cho đến khi thành thạo tại RenNghe.com

Sau khi đã rèn nghề thành thạo, hãy tìm kiếm cơ hội việc làm tại TuyenMo.com 

Khi đã thạo nghề rồi bạn sẽ nhìn thấy những vấn đề đặc biệt (biệt đề) trong lĩnh vực của bạn và bắt đầu muốn lập nhóm để giải quyết vấn đề đó. Đây là lúc bạn nên đăng giải pháp của mình lên vấn đề mà bạn quan tâm tại BietDe.com để chiêu binh mãi mã. 

Bước 1: thành lập mới hoặc tham gia vào các nhóm tự học ldu.vn, các bang hội Assoc.vn và cùng đồng đội thực hiện các dự án

Sau khi đã lập được bản kế hoạch màn game cuộc đời, bạn hãy tìm kiếm những nhóm học tập ldu.vn giúp ích được cho con đường học tập của bạn để xin gia nhập. 

Mỗi người có quyền tham gia nhiều nhóm học tập suốt đời ldu.vn và thực hiện nhiều dự án đồng thời. Mỗi dự án bạn sẽ thể hiện trên một website dạng brand.domain.vn trong đó domain.vn là một tên miền của Publisher.vn

Bất kỳ ai có ít nhất một tên miền danh hiệu đều có thể thành lập một nhóm học tập mới miễn là nhóm có một dự án ý nghĩa và đã chiêu mộ đủ 3 thành viên đồng sáng lập. 

Bước 2: Đăng ký một tên miền danh hiệu hoặc giải thưởng dành cho các thành viên của Lducation.com tại ldu.cupVN.com

Hãy xem tất cả các tên miền danh hiệu tại ldu.cupVN.com và đăng ký một số tên miền phản chiếu năng lực thực sự của bạn tại Register.ldu.cupVN.com.

Bước 4: 'Xuất sơn'

Với các dự án hãy tổ chức một buổi xuatson.com để giới thiệu về dự án của bạn

Khi bạn đã nhận đủ số phiếu bình chọn cho tên miền mà bạn đã đăng ký, hãy đăng ký với tổ chức cấp phát tên miền để được cấp phát tên miền ấy.

Những điều đặc biệt trong VietnamUni.com

CVname.com - Ban định danh số trong VietnamUni.com

Chúng mình không quản lý thành viên theo Họ Tên vì bị trùng tên và bị nhầm lẫn giữa họ và tên trong tên gọi quốc tế. Vì vậy chúng mình tạo ra CVname.com để chuyển đổi Họ tên thành một tên miền duy nhất tồn tại vĩnh viễn dạng YourCVname.cvname.com. 

mainCV.com - Hồ sơ năng lực suốt đời

minorCV.com - Hồ sơ online

majorCV.com - Website cá nhân

Publiser.vn - Ban xuất bản của VietnamUni.com

cupVN.com - ban khen thưởng của VietnamUni.com

Bietde.com - 

Nơi tổng hợp các vấn đề đặc biệt (biệt đề) làm mục tiêu cho các nhóm học tập giải quyết

LifeGamism.com - Học thuyết nền tảng trong VietnamUni.com

Chúng mình sử dụng học thuyết Trò chơi cuộc đời của bạn Bờm để làm học thuyết nền tảng trong VietnamUni.com. Học thuyết này sẽ giúp bạn biết cách nhìn cuộc đời như một trò chơi nhập vai trong đó tài khoản linh hồn của bạn đang điều khiển cơ thể nhân vật con người trong trò chơi này. Từ đó, bạn sẽ hiểu ý nghĩa cuộc đời, bạn tìm thấy mục tiêu màn game cuộc đời và biết cách không ngừng học hỏi để chinh phục mục tiêu cuộc đời của mình. Ngoài ra bạn còn biết tài khoản linh hồn của mình đang ở mức nào trong thang TienHoa.com của trò chơi cuộc đời và biết nỗ như theo cách nào để tiến hóa nhanh hơn. Tóm lại đây là học thuyết dành cho những người muốn chuyển từ nền giáo dục ngắn hạn trong các đại học có giảng đường sang nền giáo dục suốt đời trong đại học không giảng đường VietnamUni.com.

Những người chứng tỏ đã thực sự giác ngộ về học thuyết LifeGamism.com thì sẽ có tên miền danh hiệu là LifeGamist.com và có thể đi giúp người khác hiểu về học thuyết này, tức tương đương với chức cha sứ trong giáo hội Thiên chúa giáo. 

TroDoi.com - Ngôn ngữ đặc biệt dùng trong VietnamUni.com

Để xóa nhòa khoảng cách giữa những người trong trường đại học và các bạn chưa từng đến trường như bạn Lượm thì bạn Bờm đã tạo ra một loại biệt ngữ Trò chơi cuộc đời tại TroDoi.com. Vì vậy, yêu cầu duy nhất khi 'tuyển sinh' đó là bạn phải biết sử dụng thành thạo biệt ngữ TroDoi.com và là một người theo học thuyết Trò chơi cuộc đời LifeGamism.com. 

Cách gọi các cấp bậc trong VietnamUni.com

Thisinh.com là những người đã được tạo CVname.com nhưng chưa thực sự hiểu về học thuyết LifeGamism.com nên chưa được bình chọn danh hiệu Monsinh.com. Chỉ những Thisinh.com chứng tỏ được uy tín và sự am hiểu về LifeGamism.com và có đủ 5 người tiến cử mới trải qua vòng VNexam.com và  trở thành một Monsinh.com và bắt đầu được bình chọn các danh hiệu khác. 

Monsinh.com tương đương với học sinh, sinh viên trong đại học có giảng đường nhưng dành cho nhiều lứa tuổi và không phân biệt học sinh và sinh viên hoặc người chưa từng đến trường. 

TienBoi.com là tên gọi những người lớn tuổi thay cho "anh", "chú", "bác", "ông bà" vì đây là trường đại học dành cho mọi lứa tuổi. Tiền bối không phân biệt bằng cấp, chức vụ, miễn là những người lớn tuổi, có nhiều kinh nghiệm trong trường đời thì đều được gọi là TienBoi.com. 

TienSinh.com tương đương với chức danh thầy giáo, giảng viên, giáo sư trong trường đại học có giảng đường dùng để thể hiện sự tôn trọng với những người có tài khoản linh hồn đã TienHoa.com ở mức khá cao. 

TruongLao.com tương đương với chức danh hiệu trưởng, ban giám hiệu dành để chỉ hội đồng trưởng lão quyết định cấp các tên miền danh hiệu và khen thưởng cho thành viên. 

Ldu.vn - 'Lớp học' trong VietnamUni.com

Trong 'đại học' không giảng đường thì mỗi 'lớp học' được gọi là một Môn phái, người trưởng môn phái được gọi là Trưởng môn và có tên miền chức danh là YourCVname.Brand.chief.vn. Mỗi môn phái có một website với tên miền brand.ldu.vn để phân biệt với đại học có giảng đường là brand.edu.vn trong đó "ldu" có nghĩa là Lifelong education / liberal education / less education. 

Ldu.vn có quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm các trưởng môn theo sự bình chọn của thành viên. 

Assoc.vn - 'Ngành học' trong VietnamUni.com

Trong đại học không giảng đường thì mỗi ngành học được gọi là một bang hội, người trưởng bang hội được gọi là Bang chủ. Mỗi bang hội có một website với tên miền AI.assoc.vn và người bang chủ có tên miền chức danh là YourCVname.AI.chair.vn

Association.vn - Nơi giải quyết các vấn đề liên ngành

Đây cũng là ban quyết định thành lập các bang hội mới trong VietnamUni.com hoặc giải tán một bang hội hoặc bổ nhiệm các bang chủ chair.vn

Khatthuc.com - Đi 'thực tập' và 'kiến tập' trong VietnamUni.com

Đây là một hoạt động bắt buộc đối với mọi thành viên. Khất thực trong VietnamUni.com không phải là đi xin ăn (khất thực phẩm) mà là đi "khất thực tại" của cuộc sống. Tức là bạn có thể đi bằng bất cứ hình thức nào, miễn sao bạn thu thập quan sát được hiện thực cuộc sống một cách chân thực như nó đang là mà không bị một chút giả tạo nào xen lẫn vào thì gọi là đi Khatthuc.com. 

XuatSon.com - Cách 'thi kết thúc môn' trong VietnamUni.com

Do mỗi môn học là một dự án thực tế nên khi hoàn thành dự án thì các thành viên của dự án sẽ có một buổi báo cáo về các thành tựu của mình nhằm giới thiệu về dự án, chiêu mộ thành viên cho dự án, hoặc bán các sản phẩm, dịch vụ, hoặc cổ phần của dự án gọi là buổi Xuatson.com

VoteCV.com - Chấm điểm trong VietnamUni.com

Trong đại học không giảng đường thì năng lực của bạn không được đánh giá bởi thầy cô mà được đánh giá bởi tất cả mọi thành viên khác, và được đánh giá suốt đời. Tùy vào độ uy tín của tên miền danh hiệu người gửi bình chọn mà bình chọn đó sẽ có trọng lượng cao hay thấp. Mọi thành viên đều có thể gửi bình chọn và xem kết quả bình chọn công khai tại trang yourCVname.voteCV.com. 

VNexam.com - Khảo thí trong VietnamUni.com

Trong VietnamUni.com không thử thách trí nhớ và kỹ năng nên sẽ không có những bài thi đề đóng như trong các đại học có giảng đường, tại đây chúng tôi sẽ tổ chức những buổi phỏng vấn với các chuyên gia để đánh giá năng lực của bạn gọi là vòng chung khảo VNexam.com sau khi bạn đã vượt qua vòng bình chọn trên YourCVname.voteCV.com. 

Sự TienHoa.com trong VietnamUni.com

Đại học có giảng đường thì sự thăng tiến được tính theo học vị và học hàm trong đó tiến sĩ là học vị cao nhất, còn giáo sư là học hàm cao nhất. Còn trong đại học Không giảng đường thì chúng mình không dựa vào sự tích lũy kiến thức mà dựa vào sự tiến hóa nhận thức, hoặc gọi tinh xác hơn là sự tiến hóa tài khoản linh hồn gọi là TienHoa.com. Theo thang tienhoa.com của bạn Bờm đưa ra thì ChanNhan.com và GiacGia.com là những bậc tiến hóa cao nhất, tức là những bậc giác ngộ được Thiên-Đạo và biết nhìn thấy bản chân vạn vật như nó đang là. 

Báo tử và từ biệt trong VietnamUni.com

Khi một thành viên qua đời, những thành viên khác hãy nhanh chóng báo tử cho ban TuBiet.com được biết bằng tên miền DangXuat.com. Ban TuBiet.com sẽ tổ chức lễ an táng trực tuyến cho thành viên đó bằng cách tạo trang YourCVname.tubiet.com để mọi người gửi lời từ biệt đến thành viên mới mất. 

ForumVN.com - Forum VietnamUni.com

AZmean.com / mean.vn - Từ điển VietnamUni.com

nameVN.com - Nơi số hóa các tên gọi trong VietnamUni.com

DonationCV.com - Ban tài trợ của VietnamUni.com

Ban ReportSecret.com / KhanBao.com - Ban khẩn báo của VietnamUni.com

Ban CanhCao.com ==> Penalty.VietnamUni.com

Ban TienCu.com ==> recommend.VietnamUni.com

Ban HoiKho.com / Posttin.com

Ban ThiTai.com / ThiDua.com  / CuocThi.com (ExamFair.com / TroDoi.com)

'Vườn ươm' VietnamUni.com chỉ dành cho ai?

Trong một khu rừng nọ, có một bầy gà rừng làm tổ bên dưới chân một sườn núi, nơi có những tổ chim đại bàng làm tổ phía trên. Thỉnh thoảng, những cơn bão khiến cho vài quả trứng chim đại bàng rơi ra khỏi tổ và lăn xuống chân núi. Hầu hết trứng bị chết, chỉ một số may mắn lăn vào ổ của những chú gà mái đang ấp dưới chân núi và nở ra thành những chú gà-đại-bàng lớn lên cùng những chú gà con trong đàn.

Những chú gà-đại-bàng này rất yêu gia đình gà của mình nhưng chúng luôn có cảm giác không hòa nhập được với những chú gà ở đây. Cái mỏ của chúng luôn muốn xé một thứ gì đó, đôi chân của chúng luôn muốn quắp một vật gì đó, cặp cánh dài và rộng của chúng luôn muốn tung bay thật xa, thật xa… xa hơn bãi cỏ chật hẹp này, xa hơn cả những giấc mơ cuồng vĩ nhất của bầy gà.

Một ngày nọ, khi những con gà-đại-bàng đang chơi đùa cùng những chú gà con trên bãi cỏ, có một chú đại bàng non nhìn lên trời và thấy những chú đại bàng trưởng thành đang sải cặp cánh dài miên man giữa bầu trời cao vút.