Hỏi - đáp

Những câu hỏi thường gặp trong VietnamUni.com

Link: QA.VietnamUni.com / Hoidap.VietnamUni.com

Q1.VietnamUni.com - "VietnamUni.com có phải là một dự án bí mật của chính phủ?"

Hỏi: "VietnamUni.com có phải là một dự án bí mật của chính phủ nhằm tuyển chọn những hiền tài cho thời đại mới và bỏ lại những người sẽ bị vô dụng bởi AI-Robot hay không?"

Xem câu trả lời tại Q1.VietnamUni.com

Q2.VietnamUni.com - "Vì sao ban quản trị luôn ẩn danh?"

Hỏi: "Vì sao Ban quản trị VietnamUni.com luôn ẩn danh"

Xem câu trả lời tại Q2.VietnamUni.com

Q3.VietnamUni.com - VietnamUni.com dành cho ai?

Hỏi: "VietnamUni.com dành cho đối tượng nào?"

Đáp: VietnamUni.com là một cộng đồng dành cho những người muốn phát triển năng lực học tập suốt đời để thích nghi với thời đại biến động của công nghệ nhưng không muốn tiếp tục học theo kiểu hàn lâm trong các trường học truyền thống mà muốn được học một cách vui vẻ cùng nhau trong một trò chơi suốt đời tại TroDoi.com. 

Xem câu trả lời tại Q3.VietnamUni.com

Q3.VietnamUni.com - "VietnamUni.com chứng nhận năng lực bằng cách nào"

Hỏi: "VietnamUni.com không phải là một tổ chức giáo dục và không có pháp nhân để cấp bằng vậy VietnamUni.com chứng nhận năng lực bằng cách nào?"

Đáp: Có hai mức độ chứng nhận năng lực trong VietnamUni.com. 

Mức thứ nhất đó là các chứng nhận năng lực tại ldu.vn mà bạn là thành viên:

Brand.member.vn/yourcvname - Chứng nhận thành viên

Brand.degree.vn/yourcvname -  Chứng nhận kết quả học một điều gì đó

Brand.diploma.vn/yourcvname - Chứng nhận kết quả học một khóa ngắn hạn

Brand.qualification.vn/yourcvname - Chứng nhận vượt qua một thử thách gì đó

Brand.prize.vn/yourcvname - Chứng nhận đạt một giải thưởng

Brand.reward.vn//yourcvname - Chứng nhận một khen thưởng nào đó

Brand.medal.vn/yourcvname - Chứng nhận một huy chương 

Mức thứ nhì là chứng nhận của VietnamUni.com bằng các tên miền danh hiệu và giải thưởng trên cupVN.com

Ví dụ: nếu bạn đạt danh hiệu UAH.student.vn thì sẽ được cấp chứng nhận là một tên miền YourCVname.UAH.student.vn và trên website YourCVname.majorCV.com sẽ được trỏ thêm một tên miền www.YourCVname.UAH.student.vn

Mức thứ ba đó là chứng nhận chất lượng các sản phẩm, dự án của bạn bằng một giải thưởng

Bạn cần thể hiện dự án lên một website được tạo bởi Publisher.vn, sau đó cần có đủ bình chọn để có được các giải thưởng trên cupVN.com 

Xem câu trả lời tại Q3.VietnamUni.com

Q3.VietnamUni.com - "VietnamUni.com giúp bạn phát triển năng lực học tập suốt đời bằng cách nào?"

Hỏi: "VietnamUni.com giúp tôi phát triển năng lực học tập suốt đời bằng cách nào?"

Đáp: Chúng tôi tin rằng một người sẽ có năng lực học tập suốt đời khi họ tìm thấy mục tiêu màn game cuộc đời và không ngừng học hỏi để chinh phục mục tiêu đó. Để tìm thấy mục tiêu cuộc đời, chúng tôi tạo ra một trò chơi suốt đời tại TroDoi.comXem câu trả lời tại Q3.VietnamUni.com