Projects

Những 'đồ án môn học' đang được các môn sinh thực hiện tại Lducation.com

Link: projects.Lducation.com

Đồ án nào sẽ được giới thiệu trên trang này?

Mỗi 'lớp học' không giảng đường YourBrand.lducation.com sẽ thực hiện nhiều dự án, mỗi dự án được xem là một 'đồ án môn học' trong 'trường đời' này. 

Dưới đây là danh sách các 'đồ án' đã qua vòng Tuyển chọn hạt giống đang được ươm mầm tại vườn ươm này của các nhóm.

Xin lưu ý: những dự án không có trong danh sách này thì không được ghi là "Một dự án được ươm mầm tại Lducation.com / A project incubated at Lducation.com" mặc dù có thể dự án đó đang được Lducation.com hướng dẫn trong vòng Tuyển chọn hạt giống

Một số đồ án lớn

Nếu bạn là một người đậm chất Việt thì nên tham gia vào các dự án của Vietnamist.com

Nếu bạn muốn tìm kiếm mục tiêu cuộc đời, muốn hiểu ý nghĩa cuộc đời thì nên tham gia vào TroDoi.com và tìm hiểu về học thuyết Trò chơi cuộc đời Lifegamism.com để trở thành một Lifegamist.com

Các đồ án chung

Các đồ án xây dựng cộng đồng

CỘNG ĐỒNG CÁC TÍN ĐỒ TÔN GIÁO GỐC VIỆT TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

CÁC CỘNG ĐỒNG PHỔ BIẾN

CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG

CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH KINH TẾ

CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH Y DƯỢC

CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH KỸ THUẬT

CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH NGHỆ THUẬT

CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CÁC CỘNG ĐỒNG CHUYÊN GIA

CÁC CỘNG ĐỒNG NGHỀ NGHIỆP PHỔ THÔNG

CÁC CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO

Các đồ án về chuyển đổi số

CÁC DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ

Publisher.vn

Giới thiệu từng dự án

LifeGamism.com

Đây là nơi dành cho những ai muốn hiểu ý nghĩa cuộc đời, muốn tìm mục tiêu màn game cuộc đời và biết cách chinh phục mục tiêu đó trong trạng thái của một người chơi game chứ không phải trong trạng thái căng thẳng của một người phải làm việc hoặc chiến đấu.